Ensino Privado Concertado

Setembro 2007

Os grandes temas que afectan aos traballadores do sector siguen pendentes de negociación mentres se asina un acordo que mesmo pode empeorar as condicións laborais

Ligazón

Volver