Elección de direccións 2024

Información e seguimento da convocatoria

ORDE do 22 de marzo de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Prazo: do 8 até o 26 de abril

Volver