Elección de direccións 2022

Información e seguimento da convocatoria

ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Prazo: até o 27 de abril

Detectados por parte da CIG-Ensino erros na Orde que convoca o concurso, a administración publicou esta corrección.

Volver