Elección de direccións 2020

Información e seguimento da convocatoria

ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.Ligazón

 

Volver