Elección de direccións 2019

Información e seguimento da convocatoria

ORDE do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación (1 de abril) desta orde no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 2 ao 24 de abril.

Volver