Educación ten previsto publicar o luns 17 de abril no DOG a convocatoria de oposicións

A oferta de emprego público publicouse no DOG este venres 7 de abril

A Consellaría de Educación ten previsto publicar no DOG do luns 17 de abril a convocatoria de oposicións. A oferta de emprego público publicouse no DOG do venres 7 de abril. Podes consultar no interior o borrador da convocatoria.

Proxecto de orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de Mestres e  procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e Mestres da Comunidade Aútonoma de Galicia. Ligazón

CIG Informa sobre a convocatoria de oposicións e as nosas propostas Ligazón 

Volver