Educación Convoca Mesa Sectorial para novos currículos de F.P.

Tamén inclúe a orde pola que se convoca a praza de lingua galega no Vicente Cañada Blanch (Reino Unido)

Martes 23 de xuño, ás 10:00 horas

Orde do día:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 2 de xuño de 2015.

2.- Proxecto de orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido). 

Ligazón

3.- Proxectos de Decreto polos que se establecen os currículos do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en:

Técnico Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica: Ligazón

Técnico Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia: Ligazón

Técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e afíns. Ligazón

Técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear: Ligazón

Técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico: Ligazón

Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnósico: Ligazón

Técnico superior en Radioterapia e Dosimetría: Ligazón

Título de técnico superior en Hixiene Bucodental: Ligazón

Título de técnico superior en Mediación Comunicativa: Ligazón

Documentación, administración sanitaria. (Pedente de envío por parte da administración).

Gandaria, asistencia, sanidade animal. (Pedente de envío por parte da administración).

Caracterización, maquillaxe profesional. (Pedente de envío por parte da administración).

4.- Rogos e preguntas.

Volver