Documento para a Aplicación ao persoal do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar do V Convenio do Persoal Laboral da Xunta de Galicia

Alegacións conxuntas da CIG e outras organizacións sindicais

Tal e como nos comprometemos na asemblea de traballadoras, fixemos todo o posíbel por presentar unha proposta conxunta, non foi posíbel que fora de todas as organizacións, desmarcouse unha delas. Unha vez sexa aceptada pola administración levaremos a proposta definitiva a unha Asemblea de traballadoras e traballadores do Consorcio a celebrar en Compostela na semana entrante.

Ligazón

Volver