Documentación para a próxima Mesa Sectorial

Maio 2016

A Consellaría de Educación vén de remitirnos, para o seu debate na Mesa sectorial o proxecto de decreto de 6 currículos de FP Básica, a modificación do procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado e as ordes que regulan o calendario escolar, as licenzas por formación, o reintegro individual de gastos por formación, a adxudicación de destinos provisionais, o concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor e tamén concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos centros de formación e recursos.
  • Proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos Ligazón
  • Orde pola  que  se  modifica  a  Orde do  18  de  febreiro  de  2011 que establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado  para  impartir  nunha  lingua  estranxeira  áreas,  materias  ou  módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería Ligazón
  • Orde pola que se convocan licenzas por formación para o curso  2016/17  destinadas  ao  funcionariado  docente  non  universitario  e  se  aproban  as bases de concesión Ligazón
  • Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016 Ligazón
  • Orde pola  que  se  convoca  concurso  de  méritos  específico  para  cubrir prazas de persoal asesor Ligazón
  • Orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores  dos  centros  de  recursos  e  de  asesores  do  Servizo  de  Formación  do  Profesorado,  CAFI e dos centros de formación e recursoso Ligazón
  • Orde de adxudicación de destinos provisionais de secundaria Ligazón 
  • Orde de adxudicación de destinos provisionais de primaria Ligazón
  • Calendario escolar Ligazón

Volver