Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición para a selección de persoal docente

Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019.

Resolución. Ligazón

Distribución de aspirantes ao corpo de mestras/es. Ligazón

Distribución de aspirantes de Secundaria, FP, EOI e profesorado de música e artes escénicas. Ligazón.

Volver