Destinos Provisionais 2012-13

Na web da Consellaría a adxudicación definitiva de primaria e a provisional de secundaria.

O 31 de xullo publicou na súa páxina web a Consellaría de Educación as adxudicacións de destinos provisionais para os corpos de mestres e de secundaria. Desde aquí poderás consultar toda a información.

O 31 de xullo publicou na súa páxina web a Consellaría de Educación a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o corpos de mestres e a adxudicación provisional de destinos provisionais dos demais corpos docentes. 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA CORPO DE MESTRES

Listaxe alfabética: Ligazón

Listaxe por orde de adxudicación: Ligazón

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DOS CORPOS DE SECUNDARIA 

Listaxe por especialidades: Ligazón

Volver