Deseño de materiais e actividades para Moodle: exeLearning 7.1

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Obxectivos 

  • Coñecer a terminoloxía para elaborar contidos para a formación en liña.
  • Adquirir destrezas básicas para relacional información textual e gráfica para traballar con aproveitamento na formación en liña. 
  • Coñecer ferramentas para a edición de contidos eXeLearning.

Contidos 

  • Tema 1. Conceptos xerais sobre a elaboración de contidos para a formación en liña.
  • Tema 2. Materiais formativos e actividades en Moodle.
  • Tema 3. Introdución ao programa de edición de contidos: eXeLearning
  • Tema 4. Edición de materiais formativos en eXeLearning
  • Tema 5. Edición de actividades interactivas con eXeLearning
  • Tema 6. Integración de paquetes de contidos en Moodle
Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver