Datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación das persoas aspirantes e a primeira proba

Oposicións 2019

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A) polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación das persoas aspirantes e a primeira proba.

Ligazón

Corrección de erros pola que se corrixe a sede dos tribunais de Infantil en Ourense. Ligazón

Corrección de erros do enderezo do instituto onde se van celebrar as probas de Tecnoloxía. Ligazón

Corrección de erros sobre as probas de Inglés, Informática e Bioloxía e Xeoloxía. Ligazón

Corrección de erros nos días de actuación de Linguaxe Musical. Ligazón

Toda a información sobre as oposicións nas seguintes ligazóns.

Información das oposicións Educación Infantil e Primaria: ligazón

Información das oposicións aos restantes corpos: ligazón

Volver