Creación de postos de traballo coa OPE 2020: CERO

O Presidente da Xunta de Galiza, o señor Feijóo, volve mostrar un total desprezo polas traballadoras e a súa representación sindical

A CIG Ensino fará unha valoración máis pormenorizada desta oferta o día que se presente na mesa sectorial pero adianta que esta oferta non crea un só posto de traballo, que é un ataque directo ás traballadoras do ensino público galego apoiado no acordo coas organizacións sindicais estatais. 

Cabe recordar que por segundo ano consecutivo nos orzamentos da Xunta de Galiza vese reducido o número de docentes, e que con esta convocatoria non se dá un xiro a esta situación.

CIG

Só 2.036 prazas de oposición

Esta convocatoria faise sen antes atender á demanda da CIG Ensino de facer un estudo das xubilacións posíbeis nos próximos anos así como a incidencia da convocatoria das oposicións para o persoal interino, xa que non podemos esquecer que é o Partido Popular quen durante décadas non convocou especialidades das que agora presume convocar obviando que detrás destas prazas hai compañeiras e compañeiros que ven en perigo o seu sustento económico despois que durante anos se lles negase o acceso á función pública.

Especialidades das que se anuncia oposición

 • Mestres

  1. Educación infantil

  2. Lingua estranxeira: inglés

  3. Lingua estranxeira: francés

  4. Educación física

  5. Música

  6. Pedagoxía terapéutica

  7. Audición e linguaxe

  8. Educación primaria

 • Secundaria

  1. Filosofía

  2. Grego

  3. Latín

  4. Lingua castelá e literatura

  5. Xeografía e historia

  6. Matemáticas

  7. Física e química

  8. Bioloxía e xeoloxía

  9. Debuxo

  10. Francés

  11. Inglés

  12. Educación física

  13. Orientación educativa

  14. Tecnoloxía

  15. Lingua galega e literatura

  16. Economía

  17. Administración de empresas

  18. Análise e química industrial

  19. Asesoría e procesos de imaxe persoal

  20. Formación e orientación laboral

  21. Hostalaría e turismo

  22. Informática

  23. Navegación e instalacións mariñas

  24. Organización e xestión comercial

  25. Organización e procesos de mantemento de vehículos

  26. Organización e proxectos de fabricación mecánica

  27. Organización e proxectos de sistemas enerxéticos

  28. Procesos na industria alimentaria

  29. Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

  30. Procesos sanitarios

  31. Procesos e medios de comunicación

  32. Procesos e produtos de téxtil, confección e pel

  33. Procesos e produtos en artes gráficas

  34. Procesos e produtos en madeira e moble

 • Formación Profesional

  1. Cociña e pastelaría

  2. Equipos electrónicos

  3. Estética

  4. Fabricación e instalación de carpintería e moble

  5. Instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos

  6. Instalacións electrotécnicas

  7. Laboratorio

  8. Mantemento de vehículos

  9. Máquinas, servizos e produción

  10. Mecanizado e mantemento de máquinas

  11. Operacións e equipamentos de elaboración de produtos alimentarios

  12. Operacións de produción agraria

  13. Patronaxe e confección

  14. Peiteado

  15. Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

  16. Procedementos sanitarios e asistenciais

  17. Procesos comerciais

  18. Procesos de xestión administrativa

  19. Produción de artes gráficas

  20. Servizos á comunidade

  21. Servizos de restauración

  22. Sistemas e aplicacións informáticas

  23. Soldadura

  24. Técnicas e procedementos de imaxe e son

 • Especialidades EOI

  1. Alemán (oposición libre)

  2. Inglés (libre e acceso A1- A1)

  3. Francés (acceso A1- A1)

 • Especialidades Música e Artes Escénicas

  1. Acordeón

  2. Clarinete

  3. Fagot

  4. Gaita

  5. Óboe

  6. Saxofón

  7. Trompa

  8. Tuba

  9. Viola

  10. Violonchelo

  11. Danza clásica

  12. Danza contemporánea

  13. Linguaxe musical

Unha pequena análise das cifras.

Como podedes ver nas imaxes que preceden a estas liñas do total de prazas 1.300 son do concurso de cátedras e 318 de promoción interna.

AS 1.300 prazas do concurso de cátedras non supoñen que haxa novo profesorado que se achega á función pública, senón que compañeiras do corpo A1 verán aumentados os seus emolumentos a través dun concurso.

E canto ás 318 de promoción interna convocatoria tras convocatoria vimos denunciando que quedan desertas na súa maioría.

Cunha sinxela operación chegamos a que só se convocan 2.036 prazas que non crean un só posto de traballo senón que son prazas ocupadas por persoal interino. Este persoal verá o seu posto de traballo en perigo por un afán electoralista de convocar oposicións sen facer a máis mínima análise da situación do ensino público galego e despois de levar anos bloqueando o acceso á función pública deste colectivo.

CIG Informa sobre o anuncio de Feijóo das especialidades da OPE 2020

Documento


Volver