Creación de aplicacións móbiles para o alumnado

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Obxectivos 

  • Lembrar os coñecementos sobre “apps” adquiridos en anteriores formacións, ben sexan regradas ou autónomas

  • Deseñar unha “app” de xestión do traballo de aula para o uso do alumnado

  • Crear unha “app” avanzada para o alumnado que este poda instalar nos seus dispositivos persoais e onde o mestre poderá ofrecerlles información como calendario escolar, actividades recomendadas, contidos alternativos complementarios, foros de colaboración privados entre os alumnos e o docente, etc.

Contidos

Bloque 01

01 Introdución (1 hora)

02 Principais novidades no catálogo de apps educativas e pedagóxicas (3 horas)

03 Traballar cun emulador Android no noso computador. (1 hora) 

Bloque 02

04 Lembrando os concepto básicos de creación dunha app (2 horas)

05 Deseño dunha app avanzada de xestión do traballo de aula (3 horas) 

Bloque 03

06 Creación dunha “App” de xestión para o uso do alumnado (18 horas)

07 Publicando e compartindo a “App”. (2 horas)

Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver