Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2020-2021

Seguimento da información sobre o CADP de secundaria

Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

Resolución Definitiva.

Resolución do 18 de setembro de 2020

Adxudicación definitiva por orde adxudicación

Adxudicación definitiva alfabética

Relación de vacantes non adxudicadas

Instrucións da toma de posesión

Resolución Provisional.

O prazo para formular reclamacións ou renuncias vai até o 3 de setembro de 2020. As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través de http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Cando se renuncie a todas as listas será necesario, ademais, remitir a documentación xustificativa escaneada ao seguinte enderezo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.gal.

Ligazón á resolución pola que se convoca o CADP.

Datas de interese.

  • Prazo de solicitude: do 30 de xuño até o 20 de xullo.
  • Relación provisional do persoal obrigado a participar: 30 de xuño. Reclamacións: 5 días hábiles.
  • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: 24 de xullo.
  • Lista provisional do persoal excluído da participación: 30 de xuño. Reclamacións: 5 días hábiles.
  • Lista definitiva do persoal excluído da participación: 24 de xullo.

Resolución provisional: 31 de xullo.

Reclamacións: do 1 de agosto até o 3 de setembro.

Adxudicación definitiva: 10 de setembro.

Listaxes de persoal obrigado a participar.

Resolución do 30 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21, convocada pola resolución do 17 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia n.º 127, do 29 de xuño) e pola que se resolven as solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2020/2021. Ligazón

O prazo para presentar reclamacións é de 5 días hábiles abrangue desde o 1 de xullo ata o 7 de xullo de 2020, ambos incluídos

Anexo I Solicitudes non participación en CADP: Estimadas

Anexo II Solicitudes non participación en CADP: Desestimadas 

ANEXO IV-Listado persoas obrigadas a participar CADP 2020_21 (SECUNDARIA-funcionarios)

ANEXO IV-Listado persoas obrigadas a participar CADP 2020_21 (SECUNDARIA-interinos)

ANEXO VI-Listado provisional persoal interino excluído listas (Secundaria)

Vacantes

Vacantes de A Coruña

Vacantes de Lugo

Vacantes de Ourense

Vacantes de Pontevedra

Xubilacións

Xubilacións de A Coruña: ligazón

Xubilacións de Lugo: ligazón

Aparece unha xubilación da especialidade (003) Latín no IES Gregorio Fernández (Sarria) con data de 1-09- 2020. Deberá eliminarse.

Incluír unha xubilación da especialidade (212) Oficina de proxectos de construcción no (27006516) CIFP "Politécnico" de Lugo.

Xubilacións de Ourense: ligazón

Xubilacións de Pontevedra: ligazón

Volver