Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2020-2021

Seguimento da información sobre o CADP de secundaria

Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

Ligazón á resolución pola que se convoca o CADP.

Datas de interese.

  • Prazo de solicitude: do 30 de xuño até o 20 de xullo.
  • Relación provisional do persoal obrigado a participar: 30 de xuño. Reclamacións: 5 días hábiles.
  • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: 24 de xullo.
  • Lista provisional do persoal excluído da participación: 30 de xuño. Reclamacións: 5 días hábiles.
  • Lista definitiva do persoal excluído da participación: 24 de xullo.

Resolución provisional: 31 de xullo.

Reclamacións: do 1 de agosto até o 3 de setembro.

Adxudicación definitiva: 10 de setembro.

Listaxes de persoal obrigado a participar.

Resolución do 30 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21, convocada pola resolución do 17 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia n.º 127, do 29 de xuño) e pola que se resolven as solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2020/2021. Ligazón

O prazo para presentar reclamacións é de 5 días hábiles abrangue desde o 1 de xullo ata o 7 de xullo de 2020, ambos incluídos

Anexo I Solicitudes non participación en CADP: Estimadas

Anexo II Solicitudes non participación en CADP: Desestimadas 

ANEXO IV-Listado persoas obrigadas a participar CADP 2020_21 (SECUNDARIA-funcionarios)

ANEXO IV-Listado persoas obrigadas a participar CADP 2020_21 (SECUNDARIA-interinos)

ANEXO VI-Listado provisional persoal interino excluído listas (Secundaria)

Vacantes

Vacantes de A Coruña

Vacantes de Lugo

Vacantes de Ourense

Vacantes de Pontevedra

Xubilacións

Xubilacións de A Coruña: ligazón

Xubilacións de Lugo: ligazón

Aparece unha xubilación da especialidade (003) Latín no IES Gregorio Fernández (Sarria) con data de 1-09- 2020. Deberá eliminarse.

Incluír unha xubilación da especialidade (212) Oficina de proxectos de construcción no (27006516) CIFP "Politécnico" de Lugo.

Xubilacións de Ourense: ligazón

Xubilacións de Pontevedra: ligazón

Volver