Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2019-2020

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Adxudicación definitiva.

Resolución definitiva (secundaria)

Adxudicación definitiva alfabética (secundaria)

Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (secundaria)

Adxudicación provisional.

Resolución provisional (secundaria)

Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

Como presentar renuncias ou reclamacións.

Segundo se indica na propia aplicación, o prazo para renunciar  e presentar alegacións é dende o 01/08/2019 ata o 03/09/2019. 

Para renunciar á adxudicación provisional de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

Para facer unha alegación:

Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

Encher os campos solicitados e presentar a mesma na Sede electrónica

Resolución coa convocatoria. 

No DOG de hoxe, 26 de xuño, publícase a RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 que convoca o Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais. Ligazón

Normas.

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

Xubilacións.

  • Xubilacións dos corpos de secundaria: ligazón

Prazos.

Prazo para participar

Do 27 de xuño ao 17 de xullo

Listaxes de profesorado obrigado a participar

2 de xullo

Prazo de reclamacións ás listaxes de participación

5 días hábiles

Prazo para participar do profesorado que aprobe as oposicións

2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas aprobadas

Resolución provisional (datas previstas)

Corpo de mestres: 26 de xullo.

Corpos de Secundaria: 31 de xullo.

Renuncias e reclamacións

Corpo de mestres: 2 días hábiles após a resolución provisional.

Corpos de Secundaria: até o 3 de setembro.

PROFESORADO INTERINO. Prazo para limitar as substitucións en determinados concellos ou provincias

Do 16 de xullo ao 17 de agosto

Resolución definitiva

Corpo de mestres: 1 de agosto.

Corpos de Secundaria: 10 de setembro.

Toma de posesión

1 de setembro para o corpo de mestres. Na data prevista para a impartición efectiva das clases nos demais corpos

Volver