Convocatoria de destinos provisionais mestres 2018-2019

Toda a información e seguimento da adxudicación de destinos provisionais de mestres

Convocatoria.

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 (DOG 26 de xuño). Ligazón

CIG

Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

Prazos

Do 27 de xuño ao 17 de xullo

Listaxes de persoal

  • Listaxe provisional de persoal en expectativa, prácticas e suprimido Ligazón 
  • Listaxe provisional de persoal interino e substituto Ligazón

Vacantes e xubilacións

Resolucións

Provisionais.

Resolución

Adxudicación

Definitivas.

Reclamacións e renuncias

Primaria: 2 días hábiles desde a resolución provisional ao través da sede electrónica.

Normativa de aplicación

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional (DOG 14 de xuño de 2018)  PDF

Táboa con todas as datas.

DATA DESCRICIÓN
26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
31/07 Previsto:
Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

Outras informacións.

Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. PDF

Volver