Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos

Convocatoria do Curso 2018 - 2019

Convocatoria: Orde do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (DOG do 7 de novembro do 2018). PDF

Prazo de presentación de instancias e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Toda a información sobre o citado concurso na seguinte ligazón

Volver