Convocado o Consello Galego de FP para o luns 22 de xuño

Na Orde do día están os borradores da oferta formativa de FP nos réximes ordinario e modular para o vindeiro curso e o desestimento da realización das probas de avaliación en competencias clave para os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3

A reunión da Comisión Permanente do CGFP está prevista para as 12:30 horas do vindeiro luns.

Podes enviarnos calquera achega, coma sempre, aos textos que se van debater ao correo galiza@cig-ensino.gal

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación se procede, da acta nº 111 da sesión anterior de data 13 de febreiro de 2020.
  2. Borrador da Orde do ... de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2020-2021. Ligazón.
  3. Borrador da Orde do ….. de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2020-2021. Ligazón.
  4. Borrador da resolución do xx de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral pola que se deixa sen efecto a Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. Ligazón.
  5. Rogos e preguntas.

Volver