Convocadas as oposicións do ensino público

A CIG-Ensino cualifica esta convocatoria de insuficiente para atender as necesidades do ensino público.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017.

ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017.

Este prazo xa inclúe os dous días de traballos de mellora no sistema informático desta consellería, que se anunciarán coa debida antelación a través dos seguintes enderezos electrónicos:

http://www.edu.xunta.es/portal

http://www.edu.xunta.es/oposicions

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 540 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 23 prazas no corpo de profesores de música e artes escénicas, 80 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 400 prazas no corpo de mestres, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

A CIG-Ensino cualifica esta convocatoria de insuficiente para atender as necesidades do ensino público

Volver