Convocadas as oposicións ao ensino público galego

Publicada a convocatoria no DOG de hoxe, 8 de marzo de 2019. O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019

Convocatoria.

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Prazo de matrícula.

O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

https://www.edu.xunta.es/oposicions

Toda a información sobre as oposicións nas seguintes ligazóns.

Información das oposicións Educación Infantil e Primaria: ligazón

Información das oposicións aos restantes corpos: ligazón

 

Volver