Convocada mesa sectorial para tratar a orde do programa PALE e acreditación de coñecemento en idiomas do profesorado, currículo de ciclos de xardinería, aplicacións web e multiplataforma

Mesa sectorial 3 de febreiro 2011

Convocada mesa sectorial coa seguinte orde do día  :- Orde  pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas ou materias non lingüísticas nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.- Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos relativos ao programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras (PALE) e a outras actividades de formación, para a mellora da competencia en linguas estranxeiras, para o ano 2011 orde de títulos das ensinanzas de F.P.

Volver