Información da Mesa Sectorial celebrada o martes, 25 de xuño, sobre a implantación da reforma de FP o vindeiro curso e o reintegro dos gastos de formación

 
Formación Profesional

- Resolución da DXFP pola que se ditan instrucións para a implantación dos primeiros cursos da oferta ordinaria dos graos D e E para o curso 24/25. Ligazón.

- Proposta de relación de módulos do 1º curso das ensinanzas da oferta ordinaria no curso 2024-2025 derivada da aplicación da Lei 3/2022. Ligazón.

Ligazón á intervención da CIG-Ensino sobre a Formación Profesional.

Reintegro gastos de formación

- Borrador da Orde pola que se estabelecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario, e se convocan para o ano 2024. Ligazón.

Ligazón ao CIG-Informa sobre a negociación da Orde.

Varios

Ligazón aos varios presentados pola CIG-Ensino na mesa.

Volver