Información da mesa sectorial de 16, 22 e 23 de marzo

Ordenación das modalidades deportivas, orde da atención á diversidade e varios currículos de FP

A mesa desenvolveuse en tres días, 16, 22 e 23 de marzo

Orde do día.

  • Proxecto de Orde pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na comunidade autónoma de Galiza. Ligazón

CIG Informa sobre a ordenación académica nas modalidades deportivas.

  • Proxectos de decreto polos que se estabelecen os seguintes currículos: 
    • Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio de Procesamento e Transformación da Madeira. Ligazón
    • Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio de Calzado e Complementos de Moda. Ligazón
    • Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de Química e Saúde Ambiental. Ligazón
    • Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de Termalismo e Benestar. Ligazón

CIG Informa sobre os decretos de currículos de formación profesional.

Luns 22 e martes 23

Proxecto de Orde pola que se desenvolve o decreto 229/2011 que regula a atención á diversidade. Ligazón

CIG Informa sobre a orde de atención á diversidade.

Tan pronto teñamos o anexos serán publicados.

Rogos e preguntas.

CIG Informa dos varios da mesa

Volver