Convocada Mesa Sectorial para o 7 de xuño

Para tratar varios curriculos de FP

A Consellaría de Educación convocou Mesa Sectorial para o martes 7 de xuño para tratar varios proxectos e anteproxectos de decreto de formación profesional. Consulta no interior da nova a documentación.

1.- Proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos en:

- Instalacións electrotécnicas e mecánicas;  fabricación de elementos metálicos;  mantemento de vivendas; actividades de panadaría e pastelaría;  mantemento de embarcacións deportivas e de recreo; actividades domésticas e limpeza de edificios. Ligazón

2.- Anteproxectos de decretos polos que se establecen os seguintes currículos:

Grao superior técnico superior de artes plásticas e deseño en dourado, prateado e policromía ligazón

Grao superior técnico superior de artes plásticas e deseño en ebanistería artística ligazón

Grao superior técnico superior de artes plásticas e deseño en escultura aplicada ao espectáculo ligazón

Grao superior técnico superior de artes plásticas e deseño en técnicas escultóricas ligazón

Grao medio de técnico deportivo en baloncesto ligazón

Grao medio de técnico deportivo en judo e defensa persoal ligazón

Grao medio de técnico deportivo en piragüismo de aguas bravas, tranquilas e recreativo guía en aguas bravas ligazón

Grao superior de técnico deportivo superior en atletismo ligazón

Grao superior de técnico deportivo en baloncesto ligazón

Grao superior de técnico deportivo superior en hípica ligazón

Técnico superior en salvamento e socorrismo ligazón

3.- Rogos e preguntas

Volver