Convocada mesa sectorial o xoves 10 de marzo para tratar a oferta de emprego público 2011

Convocatoria de oposicións 2011

O xoves 10 de marzo convócase mesa sectorial docente non universitaria para tratar, entre outros puntos, a oferta de emprego público 2011.

Tratarase a seguinte orde do día:

  

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións celebradas o 9 de novembro  e 3 de febreiro

 

2. OPE 2011  

 

3. Orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na LOE

 

4. Orde pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados de accidentes de tráfico

 

5. Rogos e preguntas.

Volver