Convocada mesa sectorial docente para o martes 23 de febreiro: Proxecto do Decreto polo que se establece a ordenación xeral da FP do sistema educativo galego

MESA SECTORIAL 23-02-10

Convocada mesa sectorial docente para o martes 23 de febreiro: Proxecto do Decreto polo que se establece a ordenación xeral da FP do sistema educativo galego
Convocada mesa sectorial docente para o martes 23 de febreiro para tratar o proxecto do Decreto polo que se establece a ordenación xeral da FP do sistema educativo galego

Orde do día:

1 Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 10 de febreiro.
 
2 Proxecto do Decreto, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Borrador
 
3 Rogos e preguntas.

Volver