Convocada a Mesa Sectorial Docente Non Universitaria

Mesa Sectorial Docente

A sesión terá lugar o venres 21 de novembro de 2008. Na orde do día, proxecto de Decreto polo que se regula a atención á diversidade, orde pola que se regulan os Consellos Sociais dos CIFP, e o concurso de traslados.

Convocada a Mesa Sectorial Docente Non Universitaria para o venres 21 de novembro de 2008

 

A sesión da Mesa Sectorial Docente Non Universitaria terá o lugar o venres 21 de novembro de 2008. Na orde do día, os seguintes puntos:

 

1º Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 6 de novembro.

2º Informe do resultado de oposicións 2008.

Proxecto de Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros de ensino non universitario na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde pola que se regulan os Consellos Sociais dos centros integrados de formación profesional.

5º Convocatoria de concursos de traslados de mestres e secundaria.

6º Convocatoria de concurso de traslados do profesorado de relixión.

7º Rogos e preguntas.

Volver