Convocada a Mesa Sectorial Docente do Concurso Xeral de Traslados

Nova data: mércores 29 de outubro

Recibida a convocatoria da Mesa Sectorial Docente para o 31 de outubro, para tratar a convocatoria de concurso de traslados. Como é sabido ese día é o que se fixou no calendario escolar como día do docente, por tanto festivo no ensino. Para a CIG-Ensino é totalmente inaceptábel esta convocatoria nun tema que de antemán se coñecen as datas estabelecidas.

A CIG-Ensino considera totalmente inadmisíbel que se fixe unha mesa sectorial nun día festivo, cando desde a, CIG-Ensino xa nos diriximos á Consellaría de Educación o 29 de setembro, reclamando a convocatoria da mesa para tratar este tema.

A CIG-Ensino vaise dirixir ás outras organizacións sindicais co obxecto de mudar a data da Mesa.

A administración comunícanos, despois de terlle solicitado o cambio de data, que a nova data será o mércores 29.

Orde do día:

1 Orde de 2014 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes, conversación e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ligazón

2 Rogos e preguntas.

Volver