Concurso Xeral de Traslados 2007-2008

CONCURSOS DE TRASLADOS 2007/08


CORPO  DE  MESTRES
     
 

CORPOS  DE  SECUNDARIA

Concurso Xeral de  Traslados de Mestres

Concurso Xeral de  Traslados de Secundaria

Resolución definitiva (DOG de 19 de maio)

Resolución definitiva (DOG de 23 de maio)

Instrucións e documentación sobre as tomas de posesión e altas en nómina para o vindeiro curso escolar do profesorado do corpo de mestres, profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores técnicos de formación profesional. Subdirección Xeral de Persoal (13/05/2008)

 • Prazo de solicitudes: do 8 ao 24 de novembro
 • Prazo de solicitudes: do 12 ao 28 de novembro. Prazo ampliado até o 10 de decembro.  
 • Convocatoria DOG (08/11/2007) 
 • VACANTES
  • Vacantes definitvas. (DOG 6/05/08). (Xunta 29/04/80)
  • Actualización da listaxe provisional de vacantes e das sedes e centros das vacantes itinerantes de inglés a data (17/04/2008)  (Ligazón vacantes) (Ligazón sedes)
  • Vacantes provisionais DOG (09/11/2007) 
  • 2ª actualización da listaxe provisional de vacantes (13/12/2007)Ligazón 
  • 3ª actualización de vacantes provisionais (29/02/2008). Ligazón  
  • Prazas itinerantes de inglés (29/02/2008). Ligazón  
  • Estudo comparativo das ofertas de vacantes (29/02/2008) Ligazón 
 • Listaxes de participantes e puntuacións  
 

Concurso específico para xefaturas de departamento de orientación 

Concurso específico para centros de adultos (MESTRES - P.E.S.)

 • Páxina da Consellaría para participar no concurso. Ligazón
 • Páxina da Consellaría para participar no concursoLigazón
 • Prazo de solicitudes: 15 días hábiles desde a publicación no DOG. Último día: 30 de novembro
  • Ampliación de prazo: 17 de decembro
 • Prazo de solicitudes: do 28 de novembro ao 17 de decembro.
  • Ampliación do prazo: até o 24 de decembro
 • Convocatoria DOG. 
  • Corrección de erros. DOG
 • Folla de alegación de méritos. Ligazón
 • Folla de alegación de novos méritos non baremados. Ligazón
 • MODELO DE INSTANCIA PARA PROFESORADO DO CORPO DE MESTRES. Débese imprimir e cumprimentar. Ligazón
 •  ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.  Ligazón.   
  • Prazo de reclamacións e renuncias: 10 días hábiles contados a partir da publicación no DOG.
 • ADXUDICACIÓN DEFINITIVA. Ligazón.
  • Publicación no DOG 1-4-08. Ligazón

               

CORPO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA

Concurso de Traslados da Inspección educativa 
 • Prazo de solicitudes: do 12 ao 28 de novembro 
 • Convocatoria DOG.(08/11/2007) 
 • Vacantes DOG.  

 

  

Volver