Concurso Xeral de Traslados Secundaria 2022-2023

Toda a información e seguimento do CXT

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Instrucións para a toma de posesión

Instrucións. Ligazón

Adxudicación definitiva

Resolución. Ligazón
Adxudicación. Ligazón
Persoal en espectativa. Ligazón
Excluídas. Ligazón
DOG. Ligazón

Vacantes definitivas

Corpo 555. Ligazón

Corpo 590. Ligazón

Corpo 591. Ligazón

Corpo 592. Ligazón

Corpo 593. Ligazón

Corpo 594. Ligazón

Corpo 595. Ligazón

Adxudicación provisional

Resolución. Ligazón
Excluídas. Ligazón
Adxudicación alfabética. Ligazón
Adxudicación por especialidade. Ligazón
Adxudicación funcionarias en prácticas. Ligazón
Adxudicación alfabética inspección. Ligazón
Adxudicación funcionarias en prácticas inspección. Ligazón

Vacantes provisionais da Consellaría

Resolución provisional. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 555. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 590. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 591. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 592. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 593. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 594. Ligazón

Vacantes provisionais do corpo 595. Ligazón

Datas previstas de resolución

Provisional: 24 de febreiro
Definitiva: 4 de maio

Negociación de vacantes

Resultado das negociacións nas distintas xefaturas territoriais.

A Coruña. Ligazón
Lugo. Ligazón
Ourense. Ligazón
Pontevedra. Ligazón

Vacantes

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de A Coruña. Ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Lugo. Ligazón
Retírase 1(111) OPV no IES María Sarmiento de Viveiro.

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón
Vacantes engadidas o 4 de novembro. Ligazón

Vacantes entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra. Ligazón

Convocatoria

Orde. Ligazón
Instrucións. Ligazón

Prazo de participación

Do 17 de outubro ao 7 de novembro

Borrador da Orde

Ligazón

Xubilacións

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de A Coruña. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Lugo. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Ourense. Ligazón

Xubilacións entregadas pola xefatura territorial de Pontevedra. Ligazón

Videotitorial

Volver