Concurso de Orientación 2020

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Convocatoria

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ligazón

Adxudicación definitiva

Resolución definitiva de orientación

Adxudicación definitiva de orientación

DOG coa adxudicación definitiva. Ligazón

Adxudicación provisional

Resolución provisional de orientación

Adxudicación provisional de orientación

O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 e 25 de marzo, ambos incluídos.

Publicación do baremo

Reclamacións:

1º Na opción Participación do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.
2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.
3º Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".
4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.
5º Envíe a súa reclamación do 5 ao 10 de febreiro por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal indicando no asunto da mensaxe: "Reclamación ORI".

Catálogo completo actualizado, con centros de xornada única e de especial dificultade.

As únicas prazas que se poden ofertar no CXT son as que aparecen catalogadas e recollidas neste documento. PDF

Previsión de resolucións dos concursos:

Concurso EPA

Concurso Orientación Mestres

CXT

Isto implica que quen obteña destino nun concurso que se resolva primeiro xa non poderá obter destino nos seguintes, decaendo deles.

Negociación.

CIG Informa do Concurso de orientación

Ligazón ao borrador, inclúe as vacantes no anexo II.

Ligazón á información da mesa sectorial.

Volver