Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2012

Concurso de méritos de persoal asesor 2012/13

Convocatoria. ORDE do 1 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería. DOG 18-06-11. Ligazón

Prazo de solicitudes: 20 días naturais desde o día seguinte á publicación no DOG

Resolución provisional do concurso para persoal asesor na Consellaría. Información na web da Consellaría (26/07/2012). Ligazón

 

Volver