Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría 2023-2024

Consulta toda a información da convocatoria 2019-2020

Convocatoria

Anuncio. Ligazón
Convocatoria. Ligazón

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 13 ata o 26 de xuño (ambos inclusive).

Resolución provisional do baremo

  • Como reclamar
    As reclamacións deberanse presentar, preferentemente, na sede da xunta de Galiza (sede.xunta.gal) a través do formulario xenérico PR004A cumprimentado do seguinte xeito
    - Asunto relacionado: "Reclamacións Asesorías na CCEEFPU Praza número x"
    - Destinatario: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
Resolución provisional

Listaxe definitiva
Renuncias e reclamacións: ata o 27 de xullo

Resolución definitiva

Listaxe definitiva
Relación definitiva

Volver