Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2018

Consulta toda a información da convocatoria 2017-2018

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. Ligazón

O prazo para a presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (13 de xuño de 2018).

Orde do 6 de xuño de 2018: Convocatoria

Folla de autobaremación

Modelo de solicitude

Puntuacións provisionais do concurso de méritos

Volver