Comisións para formación do profesorado 2018

Convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos centros de formación e recursos

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. Ligazón

O prazo para a presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (13 de xuño de 2018).

Volver