Comisións de servizo por motivos de saúde 2022

Seguimento das comisións de servizo humanitarias

Ligazón á páxina web de solicitude das comisións

Prazo extraordinario por causas sobrevidas.

Do día 13 de xullo ata o día 15 de xullo de 2022, ambos incluídos.

Publicación dos listados de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión de comisións de servizo por motivos de saúde por causas sobrevidas 2022-23

Relación de solicitudes aprobadas primaria

Relación de solicitudes rexeitadas primaria

Relación de solicitudes aprobadas secundaria

Relación de solicitudes rexeitadas secundaria

Relación de reclamacións admitidas

Resolución definitiva de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Primaria. Ligazón
Secundaria. Ligazón
Relixión. Ligazón

Resolución provisional de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Primaria. Ligazón
Secundaria. Ligazón
Relixión. Ligazón

Prazo de reclamacións: do 6 ao 10 de xuño
As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia

Convocatoria

Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde. (DOG 09/03/2020). Ligazón 
Modificación da Orde anterior. Ligazón

Información

CIG Informa das comisións de saúde
Prazo de participación: do 19 de abril ao 2 de maio

Videotitorial

Volver