Comisións de servizo por motivos de saúde 2019

Seguimento das comisións de servizo humanitarias 2017

Convocatoria

Orde que regula as comisións de servizo por motivos de saúde. (DOG 09/05/2007). Ligazón 

  • Corrección de erros. (DOG 11/05/2007). Ligazón

Resolucións

Resolución Definitiva

Resolución definitiva

Listado definitivo (secundaria)

Listado definitivo(primaria)

Listaxe persoas excluídas

Resolución provisional

Resolución provisional

Listaxe provisional persoas admitidas e excluídas (primaria)

Listaxe provisional persoas admitidas e excluídas (secundaria)

Anexo: Rexeitadas por non realizar a petición a través da aplicación informática

A ter en conta:

Prazo de solicitude:

Do 15 ao 30 de abril.

O persoal docente que participou no CXT terá un prazo de 15 días desde a publicación no DOG da resolución definitiva para pedir comisión de servizo de saúde.

Petición de comisión de saúde:

Esta convocatoria non se publica anualmente, senón que é unha orde fixa. Os requisitos figuran neses dous DOG arriba citados. Por iso é importante que se teña en conta o prazo de presentación de solicitudes, na segunda quincena de abril, agás causas sobrevidas a ese prazo. Para as persoas que participen no concurso de traslados o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir da publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados no DOG. 

Solicitude de destinos en comisión de servizos.

O feito de que se conceda o dereito a pedir destino dentro do colectivo de comisións por motivos de saúde, propia ou dun familiar, non supón a obtención dunha praza na adxudicación de destinos provisionais, xa que isto só depende das vacantes ofertadas e da propia solicitude da persoa interesada.

Sistema de solicitude de comisión de saúde.

Desde a convocatoria do curso 2010/11 a solicitude de comisións de saúde faise a través da aplicación informática de destinos provisionais: CADP

Volver