CIG-Ensino reitera a exixencia da negociación de todas as prazas de ingreso, tanto de concurso como de oposición

En comparecencia antes dos medios de comunicación para valorar as declaracións do conselleiro, o secretario nacional da CIG-Ensino reclamou transparencia e axilidade para negociar todas as prazas

"Non se pode negociar a cegas e por partes" 

Con esta expresión pode resumirse a resposta que o sindicato maioritario no ensino público galego lanza despois de coñecer a decisión de Educación de convocar oposicións neste ano 2022 para cubrir as prazas de reposición destes dous últimos anos.

A CIG-Ensino mostrouse especialmente crítica co Ministerio de Educación en toda a tramitación da modificación da norma que rexe o ingreso á docencia no ensino público ao considerar que non se tivo en conta as achegas do sindicato  e que claramente melloraban a proposta inicial que, pola información que temos, tampouco contenta ás CC.AA. que van ter que aplicar os efectos dos cambios no RD. “O mundo ao revés é que un Ministerio que só xestiona o profesorado de Ceuta e Melilla impoña unilateralmente un cambio tan importante nun sector no que as competencias están transferidas. Isto non fai máis que reafirmar a nosa convicción  de que a mellor norma estatal é a que non existe”, declarou o secretario nacional. As críticas estendéronse a organizacións sindicais como CCOO, UGT e CSIF que cos seus pactos e entregas provocan que o profesorado galego e o conxunto de persoas aspirantes a selo sufran as consecuencias de se teren entregado ao goberno español sen pensar nas consecuencias.  

Todas as prazas, a negociación

Tendo en conta a situación creada pola actuación do Ministerio e tras as declaracións do conselleiro, o sindicato considera como unha condición sine qua non poñer enriba da mesa todas as cifras que darán lugar aos diferentes procesos selectivos.

Neste sentido, a CIG-Ensino ten moi claro que a mellor opción para dar resposta tanto ao persoal interino con longas interinidades como aquel con escasa antigüidade, así como a quen nunca traballou, é que as ofertas de procesos selectivos sexan diferenciadas e en ambos casos con ofertas amplas con estas condicións:

Prazas de reposición (xubilacións etc): sistema ordinario de oposición regulado no RD 276/2007. A CIG-Ensino foi o único sindicato que propuxo cambios neste sistema, ao considerar que se debían introducir melloras xa para estas convocatorias, mais o Ministerio non atendeu as nosas demandas. A oferta anunciada debe contar con estas prazas.

Prazas de estabilización (concurso de méritos excepcional). Unha vez que está pechada pola Lei 20/2021 toda opción de cambio sobre o sistema de concurso, que a CIG-Ensino non considera como mellor opción, o obxectivo debe ser garantir o maior número posíbel de prazas. Malia o compromiso expresado pola dirección xeral de centros e RR.HH. de que a cifra de prazas non se vai ver afectada polas oposicións ordinarias, o dato avanzado polo conselleiro de que sería entre 500 e 600 prazas, indica -segundo un estudo realizado pola CIG-Ensino da evolución das prazas provisionais desde 2015- que a Consellaría optaría por un criterio restritivo co que estamos en desacordo: computar as prazas ocupadas por persoal interino que se mantiveron como temporais desde antes de xaneiro de 2016. Tendo en conta o sistema de adxudicación de destinos provisionais e o efectos dos concursos de traslados, esta cifra é produto dunha enorme arbitrariedade (unha praza temporal pode estar ocupada un curso por unha interina e o ano seguinte por un funcionario de carreira en expectativa). De aí que a CIG-Ensino defenda un criterio diferente que, polo informe interno do sindicato, duplicaría as prazas a ofertar por concurso.

Prazas de estabilización (concurso oposición extraordinario). Este aparece regulado no borrador do RD e é o que, ao unirse coas prazas de reposición, provoca todo tipo de incertezas de carácter legal, algo que a CIG-Ensino xa trasladou ao Ministerio e que agora a Consellaría tamén asume. Os datos dos que dispón o sindicato indican que estas prazas serían moitas menos que as do concurso de méritos e para o sindicato deberían terse sumado a ese outro sistema excepcional do concurso, simplificando dúas vías de acceso e sen mesturar prazas de diferentes natureza (sempre pola limitacións da Lei 20/2021). 

O sindicato non dará o seu apoio a ningunha proposta de reparto por especialidades na Mesa Sectorial que previamente non teña en conta unha negociación conxunta e global das prazas dos diferentes procesos (concurso, oposición).

A CIG-Ensino demandará un estudo pormenorizado do persoal interino en activo por especialidades e con información dos anos de antigüidade ao tempo que solicitará que a oferta de prazas para as oposicións a convocar este mesmo mes teñan en conta o resto das prazas a concurso e a situación daquelas especialidades nas que unha oferta desequilibrada pode levar ao paro a docentes interinos de longa temporalidade.

 

A CIG-Ensino reitera a exixencia da negociación de todas as prazas de ingreso, tanto de concurso como de oposición

Documento


Volver