Cátedras 2020

Ligazón á páxina web de inscrición

Listaxes provisionais

Resolución provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional admitidos

Listaxe provisional excluídos

Convocatoria

Orde do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Ligazón.

Prazo de presentación

15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta Orde no Diario Oficial de Galicia, é dicir,  do 23 de xuño ao 14 de xullo, ambos incluídos.

Previsións do concurso

Segundo vén de informarnos a Consellaría, non procederán a sortear os tribunais neste mes de xullo. (Teñamos en conta que as catro persoas vogais son sorteadas entre profesorado do corpo de cátedras).

Non teñen aínda previsión de prazos para o sorteo mais non será en ningún caso antes do mes de setembro. 

A baremación e posteriores prazos (listaxes provisionais, reclamacións, listaxes definitivas) tería lugar, previsibelmente, no primeiro trimestre do curso escolar.

Videotitorial

Incidencias no acceso a cátedras

A CIG-ENSINO comunicoulle o pasado día 25 de xuño á Subdirección Xeral unha serie de erros tanto na convocatoria como na aplicación. Compartimos con todas e todos vós as respostas a estas incidencias.

1️⃣No apartado 3.5. da convocatoria hai un erro xa que se afirma que na puntuación da subepígrafe 3.2.1concorrerá coa puntuación da epígrafe 4.1 (cargos directivos) do concurso, dividida por 2,5, cando o correcto é 6.1. 

Comunícannos da Subdirección Xeral que van publicar unha corrección de erros no DOG no sentido que lle indicamos. 

2️⃣Na aplicación aparece que o apartado 3.2.4. é "Exclusivamente para as especialidades de artes plásticas e deseño” cando este apartado afecta a todo o profesorado.

Comunícannos da Subdirección Xeral que xa está corrixido.

3️⃣En Documentación que se presenta ou xa presentada, cando se quere seleccionar o órgano e o procedemento en que se entregou a documentación, en procedemento só accede a Oposicións, e logo 2019 e non a convocatoria dun CXT igual ou posterior ao 2010, tal e como se indica na convocatoria.

Están revisando retirar os despregábeis ou podelos deixar en branco xa que toda vez que o baremo xa aparece cargado, quen non alegue novos méritos xa dá por boa a puntuación que lle aparece nos apartados correspondentes. En todo caso, bastaría con non despregar nada en ningunha das tres opcións (órgano-procedemento-convocatoria) marcando, cando proceda, a opción correspondente do que se presenta ou se alega ter presentado.

Volver