Borrador Orde Oposicións 2017

A consellaría acaba de remitírnolo hoxe luns de entroido a pesar de estar convocada a mesa desde hai días

Proxecto de orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e Mestres da Comunidade Aútonoma de Galicia

Ligazón

Volver