Borrador do Decreto que regulará as condicións de formación para o exercicio da docencia en Secundaria e FP

Proxecto de Real Decreto de Especialidades

Proxecto de Real Decreto polo que se definen condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial, e establécense as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario.

Ligazón

Volver