Borrador do Decreto do Currículo de Educación Primaria

Desenvolvemento da LOE

Borrador do Currículo de Educación Primaria coas Competencias básicas. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación das distintas áreas que constitúen a etapa. Cadro de distribución horaria. Plan lector e Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación.

Ligazón

Volver