Borrador da Orde da Convocatoria de Oposicións de A2 a A1 (antigos B a A).

Borrador Convocatoria B->A

Borrador da Orde do 8 de maio de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón

Volver