Axencia Galega de Servizos Sociais ou Consorcio Galego de igualdade e benestar

A nosa resposta, defensa do persoal: convenio, trienios, igualación salarial, concurso de traslados…

Solicitaremos ao Xerente do Consorcio e ao Conselleiro de Política Social entrevistas urxentes para que definan dunha vez a situación real da Axencia e/ou Consorcio e comezar de inmediato coas negociacións cara a aplicación do V Convenio do persoal laboral da Xunta de Galiza. De non ter resposta a CIG tomará as medidas de presión que considere oportunas de cara a conseguir os dereitos que nos son negados, o V Convenio do persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ligazón

Volver