Asinadas as novas táboas salariais xerais do convenio colectivo estatal de centros de asistencia e educación infantil etapa 0-3

Aplicada a sentenza da Audiencia Nacional de adaptación salarial coa suba do 5,5% en todos os conceptos retributivos e dende 01/09/21

Este pasado 12 de xullo tivo lugar a sinatura das novas táboas salariais xerais do Convenio colectivo estatal de centros de asistencia e educación infantil etapa 0-3, tras a sentenza da Audiencia Nacional (AN), gañada polas OO.SS que estamos presentes na mesa negociadora en Madrid ás patronais do sector, que non querían cumprir o mísero XII convenio asinado en 2019 segundo recolle a disposición final 5ª e transitoria 9ª.

Deste xeito actualízáronse as “táboas salariais xerais” e de “obras sociais” (caixas aforros) incrementándoas un 5,5% que  deberá aplicarse dende o mes de setembro de 2021aboando os atrasos que correspondan no prazo de 3 meses dende que se publiquen as novas táboas no BOE e sempre antes de decembro de 2022.

Con este incremento salarial o SMI (1000€ dende xaneiro do 2022) verase tamén saldado, nas categorías máis baixas, ao quedar sobrepasado.

Dende a CIG-Ensino non asinamos estas táboas, porque non somos asinantes deste XII convenio e porque reivindicamos a aplicación da disposición final 5ª ás táboas salariais de “xestión indirecta” tal cal recolle na súa literalidade, incrementándoas tamén o 5,5%, que como ben sabedes e vos explicamos, non se acadou na AN como consecuencia da alianza dos sindicatos asinantes do convenio coas patronais do sector.

O máis triste de todo isto é que estas melloras se deban á desmesurada inflación dos prezos e a sentenzas gañadas no xulgado e non á capacidade de presión da parte social na negociación colectiva das mesas en Madrid, debido a que todas as OO.SS estatais, incluída a descolocada maioritaria, manteñen un pactismo e entreguismo ás patronais que impide que poidamos acadar un convenio digno e xusto.

En setembro comeza a negociación do XIII convenio e con estes antecedentes nada parece que vaia cambiar, polo que dende a CIG-Ensino intentaremos mudar o rumbo das negociacións e que dunha vez por todas se dignifiquen as condicións laborais e salariais do persoal traballador deste sector. De non acadarmos este obxectivo e caso de sermos maioritarios na Galiza, dende a CIG-Ensino comprometémonos a loitar por un Marco Galego de Negociación como única vía de negociación real, como sempre defendemos, que nos leve a un  Convenio Galego xusto e digno.

  

 


ANEXO I : TÁBOAS SALARIAIS XERAIS DE CENTROS DE E.I. ETAPA 0-3 

A APLICAR DENDE O 21 DE SETEMBRO DE 2021.

DENDE A PUBLICACIÓN EN BOE NUN PRAZO DE 3 MESES E LÍMITE 31/12/2022.

     

 

 

SALARIO MENSUAL

SALARIO ANUAL  (14 PAGAS)

CPP (14)

GRUPO I. PERSOAL DE AULA

 

 

 

Mestra/e

1.489,30 €

20.850,20 €

31,74 €

Educador/a Infantil

1.028,63 €

14.400,82 €

24,38 €

Auxiliar de apoio

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

 

 

 

 

GRUPO II. PERSOAL DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 

 

 

Persoal especializado: logopeda, psicólogo, enfermeiro, médico,    pedagogo, …

1.478,37 €

20.697,18 €

31,16 €

 

 

 

 

GRUPO III. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 

 

 

Persoal de cociña

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

Persoal de limpieza

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

Personal de mantemento

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

Persoal de servizos xerais

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

Persoal administrativo

1.018,07 €

14.252,98 €

16,80 €

       

 

SALARIO MENSUAL

SALARIO ANUAL

 

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

 

 

 

Director

1.508,65 €

21.121,10 €

 

Subdirector

1.508,65 €

21.121,10 €

 

Director pedagógico

1.508,65 €

21.121,10 €

 
       

NOTA: O CPP DO CARGO DIRECTIVO SERÁ O QUE CORRESPONDE AO SEU POSTO DE TRABALLO

   
Asinadas as novas táboas salariais xerais do convenio colectivo estatal de centros de asistencia e educación infantil etapa 0-3

Documento


Volver