As EOIs seguen exixindo a retirada da circular 5/2009

Circular 5/2009

A CIG-Ensino, desde que tivo coñecemento de que se tiña a intención de modificar os horarios nas EEOOII iniciou as accións oportunas para impedir calquera modifi cación lesiva das condicións de traballo do profesorado que podería ter como consecuencia a redución de postos de traballo, a mobilidade e por tanto incidiría no deterioro da calidade do ensino público. Por este motivo, ante o primeiro indicio debido aos comentarios realizados por algúns inspectores nas Escolas, a CIG-Ensino presentou o tema na Mesa Sectorial de 6 de xullo, solicitando información sobre unha posíbel modificación de horarios, ao que a Consellaría respostou que non había nada relacionado co horario dos profesores.

Ligazón

Volver

Novas relacionadas