As Direccións Xerais de Política Lingüística e de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa rectifican e corrixen a convocatoria de premios a proxectos en innovación lingüística

Premios a proxectos en innovación lingüística

Despois de que a CIG presentase un escrito reclamando a modificación desta convocatoria, ao comprobar que se producía un retroceso importante en relación con convocatorias de anos anteriores, este mesmo luns 19 de outubro as Direccións Xerais de Política Lingüística e Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa rectifican e envían ao DOG unha corrección de erros para que se recolla o recoñecemento en horas de formación ao profesorado participante, tal e como tiña demandado a CIG.
As Direccións Xerais de Política Lingüística e de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa rectifican e corrixen a convocatoria de premios a proxectos en innovación lingüística.
 
Despois de que a CIG presentase un escrito reclamando a modificación desta convocatoria, ao comprobar que se producía un retroceso importante en relación con convocatorias de anos anteriores, este mesmo luns 19 de outubro as Direccións Xerais de Política Lingüística e Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa rectifican e envían ao DOG unha corrección de erros para que se recolla o recoñecemento en horas de formación ao profesorado participante, tal e como tiña demandado a CIG.
 

Volver