As axudas da Xunta ao galego nos centros docentes públicos non chega nin ao 20% dos importes solicitados

Constátase a irrelevancia das axudas á dinamización e normalización da nosa lingua e a desidia na súa tramitación

No DOG do xoves 27 de xuño, un mes máis tarde que no curso escolar anterior, a Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar a resolución pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego nos centros públicos galegos.

As axudas ascenden a un total de 299.979€ e limítanse a cubrir o 19,8% das contías solicitadas polos colexios e institutos públicos do país, unha cifra que ascendía a 1.516.410€. Mais se xa é escandalosa a cifra global que se achega para “fomentar o uso do galego” aínda é máis significativo contemplar que implica para cada centro esa axuda. Así, podemos observar como hai 295 centros que reciben menos de 1 € por cada alumno ou alumna do plan solicitado, sendo a contía mínima de 0.07€/alumno. Só hai dous centros que reciben 20€ por alumna e a maioría reciben menos de 3, ficando o promedio en 2,29€.

Pode alguén pensar que se fomenta o uso do noso idioma cun investimento de 2€ por cada alumno ou alumna dun centro educativo?

Desde a CIG-Ensino denunciamos novamente o nulo interese da Xunta de Galiza polo apoio ao noso idioma e instamos a un cambio de rumbo radical, tanto no financiamento dos programas de fomento da nosa lingua como en toda a normativa que desde hai case unha década porfía en desmantelar o galego, reducindo a súa presenza nos centros educativos e imposibilitando que o alumnado poida rematar a súa escolarización obrigatoria con capacidade para se desenvolver con normalidade na lingua propia do país. A consideración do noso idioma como unha lingua subordinada ao respecto do castelán, presente na propia discriminación legal fomentada pola Xunta, está detrás da perda acelerada de galego falantes entre as crianzas e a mocidade galega. Con axudas tan miserentas como as que se deron a coñecer hoxe xa sabemos que valor ten para a Xunta o uso do galego nos centros: menos de 300.000€ e pouco máis de 2€ per cápita nos 862 centros que reciben estas “axudas”.

Relación de axudas

Provincia Localidade Nome do centro Nº de alumnas Importe solicitado Importe concedido Porcentaxe sobre o solicitado Ratio axuda alumnado
Pontevedra Vigo EOI de Vigo 6.836 1.450 502 34,6% €0,07
Ourense Ourense EOI de Ourense 2.684 530 232 43,8% €0,09
Coruña, A Coruña, A EOI da Coruña 5.876 1.190 512 43,0% €0,09
Coruña, A Santiago de Compostela EOI de Santiago de Compostela 3.991 1.100 522 47,5% €0,13
Coruña, A Coruña, A CIFP Ánxel Casal-Monte Alto 2.098 2.200 338 15,4% €0,16
Lugo Lugo EOI de Lugo 1.777 503 299 59,4% €0,17
Coruña, A Santiago de Compostela IES San Clemente 3.004 1.640 512 31,2% €0,17
Pontevedra Pontevedra EOI de Pontevedra 2.413 850 435 51,2% €0,18
Coruña, A Ferrol EOI de Ferrol 2.091 2.100 425 20,2% €0,20
Ourense Ourense CIFP Portovello 1.136 1.100 232 21,1% €0,20
Pontevedra Vigo CIFP Manuel Antonio 1.500 1.984 338 17,0% €0,23
Ourense Ourense CIFP A Carballeira-Marco Valcárcel 900 800 220 27,5% €0,24
Coruña, A Coruña, A IES Fernando Wirtz Suárez 1.375 490 377 76,9% €0,27
Pontevedra Pontevedra IES Frei Martín Sarmiento 1.256 2.074 348 16,8% €0,28
Coruña, A Ferrol CIFP Ferrolterra 1.000 914 280 30,6% €0,28
Coruña, A Arteixo CEIP Ponte dos Brozos 1.166 500 367 73,4% €0,31
Coruña, A Ferrol CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 850 950 272 28,6% €0,32
Coruña, A Coruña, A EPAPU Eduardo Pondal 868 1.650 278 16,8% €0,32
Pontevedra Pontevedra EPAPU Río Lérez 970 1.500 319 21,3% €0,33
Pontevedra Vigo IES Politécnico de Vigo 1.385 800 483 60,4% €0,35
Coruña, A Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago 1.300 1.000 454 45,4% €0,35
Ourense Ribadavia IES O Ribeiro 483 475 174 36,6% €0,36
Pontevedra Vilagarcía de Arousa EOI de Vilagarcía de Arousa 1.040 500 386 77,2% €0,37
Coruña, A Coruña, A IES Plurilingüe Eusebio da Guarda 766 925 286 30,9% €0,37
Pontevedra Vigo IES de Teis 1.020 2.300 386 16,8% €0,38
Lugo Lugo IES Muralla Romana 936 3.872 361 9,3% €0,39
Lugo Lugo IES Lucus Augusti 804 1.700 330 19,4% €0,41
Coruña, A Coruña, A IES Ramón Menéndez Pidal 680 2.050 284 13,9% €0,42
Lugo Lugo IES Nosa Señora dos Ollos Grandes 850 1.800 359 19,9% €0,42
Coruña, A Culleredo IES Eduardo Blanco Amor 753 2.300 325 14,1% €0,43
Coruña, A Santiago de Compostela CIFP Compostela 1.110 2.300 483 21,0% €0,44
Lugo Lugo Conservatorio Profesional de Música 544 469 238 50,7% €0,44
Pontevedra Vigo IES San Tomé de Freixeiro 784 2.350 344 14,6% €0,44
Coruña, A Oleiros IES María Casares 628 955 278 29,1% €0,44
Lugo Lugo IES Sanxillao 641 980 288 29,4% €0,45
Lugo Lugo EPAPU Lugo 787 3.190 354 11,1% €0,45
Coruña, A Carballo IES Alfredo Brañas 617 800 278 34,8% €0,45
Coruña, A Ferrol IES Concepción Arenal 800 3.510 363 10,3% €0,45
Ourense Ourense Conservatorio Profesional de Música 540 1.572 247 15,7% €0,46
Pontevedra Vilagarcía de Arousa IES Armando Cotarelo Valledor 987 1.900 454 23,9% €0,46
Pontevedra Pontevedra IES Luís Seoane 885 3.630 413 11,4% €0,47
Coruña, A Coruña, A IES Agra do Orzán 496 620 232 37,4% €0,47
Pontevedra Lama, A EPAPU Nelson Mandela 520 675 247 36,6% €0,48
Coruña, A Betanzos CEIP Francisco Vales Villamarín 994 810 473 58,4% €0,48
Pontevedra Guarda, A IES A Sangriña 618 2.750 298 10,8% €0,48
Coruña, A Coruña, A CEIP Sagrada Familia 580 2.550 282 11,1% €0,49
Ourense Ourense IES 12 de Outubro 497 1.180 242 20,5% €0,49
Ourense Ourense IES As Lagoas 712 1.120 348 31,1% €0,49
Ourense Ourense IES Couto 423 600 207 34,5% €0,49
Pontevedra Pontevedra IES Sánchez Cantón 1.003 2.680 493 18,4% €0,49
Coruña, A Coruña, A IES Salvador de Madariaga 674 1.375 332 24,1% €0,49
Coruña, A Arteixo CEIP de Arteixo 623 2.000 307 15,4% €0,49
Coruña, A Santiago de Compostela IES As Fontiñas 519 2.650 257 9,7% €0,50
Pontevedra Vigo IES Alexandre Bóveda 819 879 408 46,4% €0,50
Coruña, A Culleredo CEIP Plurilingüe de Tarrío 611 1.500 307 20,5% €0,50
Coruña, A Curtis EPAPU de Teixeiro 750 970 377 38,9% €0,50
Coruña, A Coruña, A CEIP Alborada 610 2.900 307 10,6% €0,50
Coruña, A Ordes CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 542 4.210 276 6,6% €0,51
Coruña, A Coruña, A CEIP María Pita 535 1.100 276 25,1% €0,52
Coruña, A Laracha, A CEIP Ramón Otero Pedrayo 600 2.990 311 10,4% €0,52
Coruña, A Negreira CEIP O Coto 550 960 286 29,8% €0,52
Pontevedra Tui IES San Paio 645 1.300 336 25,8% €0,52
Pontevedra Pontevedra IES Valle Inclán 766 400 400 100,0% €0,52
Coruña, A Coruña, A IES A Sardiñeira 480 1.100 251 22,8% €0,52
Pontevedra Vigo IES do Castro 623 800 327 40,9% €0,52
Coruña, A Ferrol IES Sofía Casanova 565 1.000 301 30,1% €0,53
Coruña, A Carballo CEIP Bergantiños 695 1.310 371 28,3% €0,53
Coruña, A Betanzos IES Francisco Aguiar 658 800 352 44,0% €0,53
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Pío XII 673 5.450 361 6,6% €0,54
Coruña, A Cambre IES Alfonso X O Sabio 850 2.310 456 19,7% €0,54
Coruña, A Oleiros CEIP Ramón María del Valle Inclán 547 2.200 296 13,5% €0,54
Coruña, A Ames CEIP A Maía 620 2.800 336 12,0% €0,54
Ourense Ourense IES Ramón Otero Pedraio 748 2.242 406 18,1% €0,54
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP A Lomba 545 1.000 296 29,6% €0,54
Coruña, A Boiro IES Praia Barraña 460 1.350 251 18,6% €0,55
Coruña, A Coruña, A CMUS Profesional da Coruña 752 800 412 51,5% €0,55
Coruña, A Sada CEIP Pedro Barrié de La Maza 584 1.430 321 22,4% €0,55
Ourense Ourense IES Universidade Laboral 605 400 336 84,0% €0,56
Pontevedra Pontevedra IES A Xunqueira II 620 1.610 346 21,5% €0,56
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño 677 1.505 381 25,3% €0,56
Coruña, A Santiago de Compostela IES Lamas de Abade 825 3.760 466 12,4% €0,56
Pontevedra Redondela IES de Chapela 825 1.490 466 31,3% €0,56
Pontevedra Cañiza, A CPI da Cañiza 584 1.125 330 29,3% €0,57
Coruña, A Carral CEIP Vicente Otero Valcárcel 446 255 255 100,0% €0,57
Coruña, A Carballo CEIP Fogar 766 3.150 440 14,0% €0,57
Coruña, A Santiago de Compostela EASD Mestre Mateo 365 772 211 27,3% €0,58
Lugo Viveiro IES María Sarmiento 776 2.840 450 15,8% €0,58
Coruña, A Narón IES As Telleiras 569 383 330 86,2% €0,58
Pontevedra Vigo CEP Doutor Fleming 585 900 340 37,8% €0,58
Ourense Ourense CEIP de Prácticas 655 2.075 381 18,4% €0,58
Coruña, A Ames CEP Plurilingüe de Ventín 608 1.950 355 18,2% €0,58
Coruña, A Coruña, A CEIP Wenceslao Fernández Flórez 450 1.400 265 18,9% €0,59
Coruña, A Carballo IES Isidro Parga Pondal 600 640 359 56,1% €0,60
Coruña, A Ribeira IES Leliadoura 509 1.825 305 16,7% €0,60
Pontevedra Vilagarcía de Arousa IES Castro Alobre 808 2.678 485 18,1% €0,60
Pontevedra Tui IES Indalecio Pérez Tizón 497 2.950 299 10,1% €0,60
Coruña, A Ferrol IES Leixa 638 3.050 384 12,6% €0,60
Coruña, A Narón CPI do Feal 680 3.170 410 12,9% €0,60
Ourense Ourense CIFP A Farixa 405 2.550 245 9,6% €0,60
Pontevedra Marín IES Chan do Monte 618 1.800 375 20,8% €0,61
Coruña, A Cedeira IES Punta Candieira 475 1.850 290 15,7% €0,61
Pontevedra Lalín IES Ramón María Aller Ulloa 510 1.000 315 31,5% €0,62
Pontevedra Vigo CEIP García Barbón 443 1.600 274 17,1% €0,62
Coruña, A Oleiros CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal 442 860 274 31,9% €0,62
Lugo Lugo IES Ánxel Fole 520 3.440 325 9,4% €0,63
Coruña, A Arteixo IES Manuel Murgía 820 980 514 52,4% €0,63
Ourense Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquia 311 500 195 39,0% €0,63
Coruña, A Brión CEIP Plurilingüe de Pedrouzos 553 1.600 350 21,9% €0,63
Pontevedra Vigo IES Castelao 753 4.700 479 10,2% €0,64
Coruña, A Santiago de Compostela IES Arcebispo Xelmírez I 807 2.425 514 21,2% €0,64
Pontevedra Pontevedra CEIP Álvarez Limeses 452 1.500 290 19,3% €0,64
Pontevedra Mos IES de Mos 628 1.175 404 34,4% €0,64
Pontevedra Vigo IES Santa Irene 774 990 498 50,3% €0,64
Ourense Ourense IES Eduardo Blanco Amor 610 1.340 394 29,4% €0,65
Coruña, A Fene IES de Fene 460 3.010 299 9,9% €0,65
Coruña, A Ames IES Plurilingüe de Ames 752 4.240 489 11,5% €0,65
Pontevedra Vigo IES A Guía 605 875 394 45,0% €0,65
Coruña, A Cambre CEIP Wenceslao Fernández Flórez 489 1.730 319 18,4% €0,65
Pontevedra Nigrán IES Escolas Proval 601 1.490 394 26,4% €0,66
Ourense Xinzo de Limia IES Lagoa de Antela 378 1.200 249 20,8% €0,66
Ourense Ourense CEIP Mestre Vide 453 1.500 299 19,9% €0,66
Lugo Vilalba IES Basanta Silva 557 795 369 46,4% €0,66
Pontevedra Marín IES Illa de Tambo 492 1.100 328 29,8% €0,67
Pontevedra Vilagarcía de Arousa IES Miguel Ángel González Estévez 439 895 294 32,8% €0,67
Coruña, A Carballo IES Monte Neme 511 2.760 344 12,5% €0,67
Pontevedra Vilanova de Arousa CEIP Xulio Camba 407 2.000 274 13,7% €0,67
Pontevedra Ponteareas CIFP A Granxa 450 480 303 63,1% €0,67
Lugo Guitiriz CEIP Lagostelle 230 2.000 155 7,8% €0,67
Coruña, A Coruña, A IES Urbano Lugrís 550 1.000 373 37,3% €0,68
Coruña, A Coruña, A CEIP San Francisco Xabier 498 1.250 338 27,0% €0,68
Pontevedra Sanxenxo IES de Vilalonga 600 1.025 408 39,8% €0,68
Ourense Allariz CEIP Padre Feijóo 432 1.500 294 19,6% €0,68
Pontevedra Porriño, O IES Pino Manso 454 3.350 309 9,2% €0,68
Coruña, A Coruña, A CEIP Emilia Pardo Bazán 649 1.770 442 25,0% €0,68
Pontevedra Pontevedra IES A Xunqueira I 599 550 408 74,2% €0,68
Ourense Barco de Valdeorras, O IES Lauro Olmo 519 1.420 354 24,9% €0,68
Pontevedra Salvaterra de Miño IES Salvaterra de Miño 477 800 328 41,0% €0,69
Coruña, A Ferrol CMUS Profesional Xan Viaño 463 800 319 39,9% €0,69
Coruña, A Pontedeume IES Fraga do Eume 439 1.125 303 26,9% €0,69
Pontevedra Lalín CEIP Xesús Golmar 637 3.500 442 12,6% €0,69
Coruña, A Santiago de Compostela IES de Cacheiras 659 2.148 458 21,3% €0,69
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP Arealonga 400 905 278 30,7% €0,70
Pontevedra Vigo CMUS Profesional de Música de Vigo 623 443 433 97,7% €0,70
Coruña, A Coruña, A CEIP Ramón de la Sagra 450 1.881 313 16,6% €0,70
Coruña, A Coruña, A IES Monte das Moas 521 3.960 363 9,2% €0,70
Lugo Lugo IES Manuel Leiras Pulpeiro 470 1.140 328 28,8% €0,70
Pontevedra Cambados IES Francisco Asorey 605 2.550 423 16,6% €0,70
Coruña, A Betanzos IES As Mariñas 653 2.520 458 18,2% €0,70
Pontevedra Cambados CEIP San Tomé 396 1.715 278 16,2% €0,70
Coruña, A Coruña, A IES Plurilingüe Rafael Dieste 602 707 423 59,8% €0,70
Lugo Lugo CEIP de Casás 481 1.320 338 25,6% €0,70
Coruña, A Narón IES Terra de Trasancos 353 800 249 31,1% €0,71
Coruña, A Coruña, A IES Plurilingüe Adormideras 463 2.875 328 11,4% €0,71
Pontevedra Vigo IES Álvaro Cunqueiro 610 2.250 433 19,2% €0,71
Coruña, A Coruña, A CEIP Salgado Torres 426 1.600 303 18,9% €0,71
Coruña, A Boiro CEIP Santa Baia 486 1.965 348 17,7% €0,72
Lugo Lugo CEIP Illa Verde 472 800 338 42,3% €0,72
Ourense Vilamarín IES Vilamarín 290 1.900 209 11,0% €0,72
Pontevedra Ponteareas IES Val do Tea 552 3.057 398 13,0% €0,72
Pontevedra Ribadumia CPI Julia Becerra Malvar 495 1.250 357 28,6% €0,72
Pontevedra Cangas IES María Soliño 526 560 383 68,4% €0,73
Coruña, A Pontes de García Rodríguez, As IES Moncho Valcarce 391 1.770 288 16,3% €0,74
Pontevedra Grove, O IES Monte da Vila 411 2.600 303 11,7% €0,74
Coruña, A Oleiros CEIP Luís Seoane 377 1.100 278 25,3% €0,74
Pontevedra Baiona CPI de Cova Terreña 450 2.245 332 14,8% €0,74
Coruña, A Boiro IES Espiñeira 249 980 184 18,8% €0,74
Pontevedra Tomiño IES Antón Alonso Ríos 564 1.510 417 27,6% €0,74
Coruña, A Cambre CEIP Plurilingüe Graxal 448 500 332 66,4% €0,74
Coruña, A Oleiros IES Miraflores 469 530 348 65,7% €0,74
Pontevedra Catoira CPI Progreso 374 1.882 278 14,8% €0,74
Coruña, A Ames CEIP Agro do Muíño 493 1.500 367 24,5% €0,74
Ourense Ourense CEIP Amadeo Rodríguez Barroso 420 1.200 313 26,1% €0,75
Ourense Carballiño, O IES Manuel Chamoso Lamas 432 910 323 35,5% €0,75
Coruña, A Culleredo IES Rego de Trabe 442 805 332 41,2% €0,75
Coruña, A Narón CEIP A Gándara 463 2.620 348 13,3% €0,75
Pontevedra Porriño, O IES Ribeira do Louro 639 1.930 481 24,9% €0,75
Coruña, A Padrón IES Macías O Namorado 429 840 323 38,5% €0,75
Coruña, A Narón CEIP A Solaina 462 1.200 348 29,0% €0,75
Lugo Sarria IES Xograr Afonso Gómez 357 1.800 269 14,9% €0,75
Pontevedra Moaña IES Plurilingüe A Paralaia 613 802 462 57,6% €0,75
Ourense Barbadás CEIP Filomena Dato 348 500 263 52,6% €0,76
Pontevedra Caldas de Reis CPI Plurilingüe Alfonso VII 439 2.840 332 11,7% €0,76
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios 483 1.450 367 25,3% €0,76
Coruña, A Santiago de Compostela IES Plurilingüe Rosalía de Castro 1.065 1.350 810 60,0% €0,76
Coruña, A San Sadurniño CPI de San Sadurniño 344 775 263 33,9% €0,76
Ourense Xinzo de Limia CEIP Rosalía de Castro 409 2.328 313 13,4% €0,77
Lugo Ribadeo CIFP Porta da Auga 330 2.113 253 12,0% €0,77
Lugo Lugo CEIP das Mercedes 400 750 307 40,9% €0,77
Pontevedra Salceda de Caselas CEP Altamira 556 2.325 427 18,4% €0,77
Coruña, A Sada IES Isaac Díaz Pardo 473 1.260 367 29,1% €0,78
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP das Fontiñas 450 2.545 352 13,8% €0,78
Coruña, A Teo CEIP A Igrexa-Calo 392 910 307 33,7% €0,78
Pontevedra Pontevedra IES Gonzalo Torrente Ballester 513 1.580 402 25,4% €0,78
Coruña, A Oleiros CEIP Plurilingüe da Rabadeira 465 1.900 367 19,3% €0,79
Coruña, A Coruña, A CEIP Juan Fernández Latorre 488 1.200 386 32,2% €0,79
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Lamas de Abade 520 1.455 412 28,3% €0,79
Pontevedra Nigrán IES Val Miñor 376 2.130 298 14,0% €0,79
Ourense Ribadavia CEIP Plurilingüe Ribadavia 306 800 243 30,4% €0,79
Ourense Allariz IES de Allariz 274 1.240 218 17,6% €0,80
Coruña, A Santiago de Compostela IES Eduardo Pondal 517 1.860 412 22,2% €0,80
Pontevedra Redondela IES Pedro Floriani 439 800 352 44,0% €0,80
Coruña, A Oleiros IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas 328 1.075 263 24,5% €0,80
Coruña, A Ribeira CEIP Plurilingüe O Grupo 450 4.250 361 8,5% €0,80
Pontevedra Baiona IES Primeiro de Marzo 395 1.960 317 16,2% €0,80
Coruña, A Ferrol CEIP Cruceiro de Canido 401 900 323 35,9% €0,81
Pontevedra Vigo Conservatorio Superior de Música de Vigo 350 500 282 56,4% €0,81
Pontevedra Ponteareas IES do Barral 455 1.730 367 21,2% €0,81
Pontevedra Lalín IES Laxeiro 588 3.700 475 12,8% €0,81
Coruña, A Santiago de Compostela IES A Pontepedriña 564 3.240 456 14,1% €0,81
Lugo Lugo CEIP Rosalía de Castro 379 1.000 307 30,7% €0,81
Coruña, A Ordes CEIP Campomaior 390 600 317 52,8% €0,81
Pontevedra Ponteareas CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera 407 2.450 332 13,6% €0,82
Coruña, A Miño CPI Castro Baxoi 516 1.050 421 40,1% €0,82
Pontevedra Cambados IES Ramón Cabanillas 400 3.950 327 8,3% €0,82
Coruña, A Cee IES Agra de Raíces 418 1.800 342 19,0% €0,82
Coruña, A Coruña, A CEIP Sal Lence 247 800 203 25,4% €0,82
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Plurilingüe Monte dos Postes 439 850 361 42,5% €0,82
Pontevedra Vigo IES República Oriental do Uruguai 428 809 352 43,5% €0,82
Pontevedra Pontevedra IES Montecelo 330 1.040 272 26,2% €0,82
Pontevedra Vigo IES Coruxo 427 1.290 352 27,3% €0,82
Coruña, A Noia CEIP Felipe de Castro 372 960 307 32,0% €0,83
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Ramón Cabanillas 446 3.150 371 11,8% €0,83
Coruña, A Santa Comba IES Terra de Xallas 464 871 386 44,3% €0,83
Coruña, A Culleredo CEIP Isaac Díaz Pardo 445 2.360 371 15,7% €0,83
Coruña, A Pino, O CPI Camiño de Santiago 357 1.590 298 18,7% €0,83
Ourense Ourense CEIP A Ponte 443 2.712 371 13,7% €0,84
Pontevedra Porriño, O CEIP Xosé Fernández López 420 3.220 352 10,9% €0,84
Pontevedra Pontevedra CEIP Vilaverde-Mourente 448 1.763 381 21,6% €0,85
Coruña, A Pontes de García Rodríguez, As CEIP Plurilingüe A Magdalena 395 915 336 36,7% €0,85
Pontevedra Ponteareas CEIP Nosa Señora dos Remedios 453 5.552 386 7,0% €0,85
Coruña, A Santa Comba CEIP Barrié de la Maza 383 3.655 327 8,9% €0,85
Coruña, A Ordes IES nº 1 512 2.377 440 18,5% €0,86
Pontevedra Estrada, A IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 542 3.750 469 12,5% €0,87
Coruña, A Ortigueira IES de Ortigueira 263 2.105 228 10,8% €0,87
Lugo Monforte de Lemos IES A Pinguela 399 3.400 346 10,2% €0,87
Pontevedra Gondomar IES Auga da Laxe 325 854 282 33,0% €0,87
Coruña, A Bergondo CPI de Cruz do Sar 413 2.983 361 12,1% €0,87
Pontevedra Bueu IES Johan Carballeira 501 1.295 440 34,0% €0,88
Pontevedra Nigrán CEIP Humberto Juanes 411 1.545 361 23,4% €0,88
Coruña, A Culleredo CEIP Plurilingüe Ría do Burgo 472 1.450 415 28,6% €0,88
Coruña, A Culleredo CEIP Sofía Casanova 443 1.200 390 32,5% €0,88
Pontevedra Cangas CEIP Nazaret 381 12.640 336 2,7% €0,88
Coruña, A Cee IES Fernando Blanco 420 2.050 371 18,1% €0,88
Coruña, A Cambre CEIP Portofaro 431 2.060 381 18,5% €0,88
Coruña, A Pontedeume CEIP Couceiro Freijomil 350 1.711 311 18,2% €0,89
Coruña, A Coruña, A IES Monelos 450 800 400 50,0% €0,89
Pontevedra Vigo IES Carlos Casares 489 3.220 435 13,5% €0,89
Ourense Maceda CEIP de Maceda 188 800 168 21,0% €0,89
Lugo Monforte de Lemos IES Río Cabe 414 1.420 371 26,1% €0,90
Lugo Castro de Rei IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 275 1.315 247 18,8% €0,90
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP de Prácticas López Ferreiro 473 6.469 425 6,6% €0,90
Pontevedra Cangas CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo 385 1.015 346 34,1% €0,90
Pontevedra Tui CEIP Plurilingüe nº 2 423 3.515 381 10,8% €0,90
Pontevedra Vigo IES Beade 460 430 415 96,5% €0,90
Lugo Sarria IES Gregorio Fernández 301 3.455 272 7,9% €0,90
Ourense Barbadás CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro 344 3.100 311 10,0% €0,90
Coruña, A Arteixo CEIP de Galán 459 3.525 415 11,8% €0,90
Pontevedra Poio IES de Poio 491 1.230 444 36,1% €0,90
Pontevedra Moraña CPI Santa Lucía 421 1.690 381 22,5% €0,90
Lugo Sarria CEIP Frei Luís de Granada 370 1.270 336 26,5% €0,91
Pontevedra Pontevedra CEP Campolongo 466 1.310 425 32,4% €0,91
Coruña, A Negreira IES Xulián Magariños 378 860 346 40,2% €0,92
Coruña, A Coruña, A CIFP Imaxe e Son 495 1.378 454 32,9% €0,92
Coruña, A Rianxo CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 436 2.356 400 17,0% €0,92
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma 327 965 301 31,2% €0,92
Pontevedra Vigo IES Valadares 347 3.620 321 8,9% €0,93
Pontevedra Mondariz CPI de Mondariz 336 1.177 311 26,4% €0,93
Pontevedra Pontevedra CEIP Praza de Barcelos 410 2.150 381 17,7% €0,93
Coruña, A Ribeira CIFP Coroso 344 1.618 321 19,8% €0,93
Ourense Maside CPI Terras de Maside 264 1.245 247 19,8% €0,94
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane 426 2.599 400 15,4% €0,94
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP de Roxos 309 2.030 292 14,4% €0,94
Coruña, A Brión IES de Brión 385 1.520 365 24,0% €0,95
Pontevedra Vigo CEIP Pluliringüe Pintor Laxeiro 450 2.520 429 17,0% €0,95
Pontevedra Vigo CEIP Canicouva 306 750 292 38,9% €0,95
Lugo Burela IES Monte Castelo 429 2.000 410 20,5% €0,96
Lugo Lugo CEIP Anexa 455 4.110 435 10,6% €0,96
Coruña, A Noia IES Campo de San Alberto 435 1.200 419 34,9% €0,96
Coruña, A Cedeira CEIP Nicolás del Río 415 1.280 400 31,3% €0,96
Pontevedra Sanxenxo CEIP Portonovo 340 1.650 330 20,0% €0,97
Pontevedra Ponteareas IES Pedra da Auga 401 4.280 390 9,1% €0,97
Pontevedra Illa de Arousa, A IES Illa de Arousa 183 1.940 178 9,2% €0,97
Coruña, A Laracha, A IES Agra de Leborís 430 5.520 419 7,6% €0,97
Lugo Lugo CEIP Menéndez y Pelayo 450 2.400 439 18,3% €0,98
Pontevedra Pontevedra CEIP Manuel Vidal Portela 393 5.530 384 6,9% €0,98
Pontevedra Cangas CEIP do Castrillón-Coiro 337 3.950 330 8,4% €0,98
Pontevedra Moaña IES As Barxas 472 1.290 464 36,0% €0,98
Ourense Xinzo de Limia CEIP Carlos Casares 381 1.500 375 25,0% €0,98
Lugo Outeiro de Rei CEIP Laverde Ruiz 280 2.997 276 9,2% €0,99
Pontevedra Salvaterra de Miño CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón 470 1.110 464 41,8% €0,99
Ourense Celanova IES de Celanova Celso Emilio Ferreiro 289 3.350 286 8,5% €0,99
Pontevedra Redondela CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas 244 410 242 59,0% €0,99
Coruña, A Padrón CEIP Flavia 269 1.530 267 17,5% €0,99
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe da Carrasqueira 367 1.975 365 18,5% €0,99
Pontevedra Soutomaior CEIP Manuel Padín Truiteiro 396 800 394 49,3% €0,99
Coruña, A Santiago de Compostela IES Arcebispo Xelmírez II 450 2.840 448 15,8% €1,00
Coruña, A Ames IES do Milladoiro 455 3.107 454 14,6% €1,00
Pontevedra Estrada, A CEIP de Figueiroa 446 4.770 448 9,4% €1,00
Pontevedra Redondela IES Mendiño 427 1.000 429 42,9% €1,00
Lugo Ribadeo CEIP Gregorio Sanz 391 1.450 394 27,2% €1,01
Coruña, A Ferrol CEIP Isaac Peral 414 3.200 419 13,1% €1,01
Ourense Ourense CEIP As Mercedes 175 800 178 22,3% €1,02
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Raíña Fabiola 262 1.400 267 19,1% €1,02
Coruña, A Boiro IES Plurilingüe A Cachada 463 7.850 473 6,0% €1,02
Coruña, A Arteixo IES de Pastoriza 314 626 321 51,3% €1,02
Pontevedra Ponteareas CEIP Fermín Bouza Brey 375 1.100 384 34,9% €1,02
Pontevedra Grove, O CEIP Rosalía de Castro 245 620 251 40,5% €1,02
Coruña, A Lousame CPI Plurilingüe Cernadas de Castro 312 760 321 42,2% €1,03
Lugo Burela CEIP Virxe do Carme 348 1.290 359 27,8% €1,03
Coruña, A Fene CPI A Xunqueira 277 2.450 286 11,7% €1,03
Pontevedra Porriño, O CEIP Plurilingüe Antonio Palacios 400 2.530 413 16,3% €1,03
Coruña, A Ribeira IES nº 1 738 2.415 762 31,6% €1,03
Lugo Lugo CEIP de Paradai 276 1.360 286 21,0% €1,04
Pontevedra Valga IES de Valga 361 1.200 375 31,3% €1,04
Pontevedra Pontevedra CEIP A Xunqueira nº 2 379 1.730 394 22,8% €1,04
Pontevedra Silleda CEIP Plurilingüe de Silleda 351 1.055 365 34,6% €1,04
Ourense Ourense CEIP Virxe de Covadonga 171 2.300 178 7,7% €1,04
Pontevedra Salceda de Caselas CRA Raíña Aragonta 265 500 276 55,2% €1,04
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP O Piñeiriño 335 1.175 350 29,8% €1,04
Coruña, A Ferrol IES Canido 324 1.200 340 28,3% €1,05
Coruña, A Sada CEIP Plurilingüe O Mosteirón 375 840 394 46,9% €1,05
Coruña, A Cerceda CEIP Plurilingüe O Cruce 365 1.300 384 29,5% €1,05
Pontevedra Vigo CEIP Emilia Pardo Bazán 400 1.592 423 26,6% €1,06
Pontevedra Vigo IES Audiovisual de Vigo 415 954 439 46,0% €1,06
Pontevedra Vigo CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao 270 5.100 286 5,6% €1,06
Lugo Vilalba CEIP Manuel Mato Vizoso 303 2.153 321 14,9% €1,06
Coruña, A Noia IES Virxe do Mar 430 3.540 458 12,9% €1,07
Coruña, A Pobra do Caramiñal, A IES da Pobra do Caramiñal 439 1.650 468 28,4% €1,07
Ourense Ourense IES Xesús Ferro Couselo 295 680 315 46,3% €1,07
Pontevedra Silleda IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 368 1.270 394 31,0% €1,07
Pontevedra Vilanova de Arousa IES A Basella 368 1.040 394 37,9% €1,07
Lugo Ribadeo IES de Ribadeo Dionisio Gamallo 410 863 439 50,9% €1,07
Pontevedra Pontevedra CEP Marcos da Portela 343 1.590 369 23,2% €1,08
Coruña, A Vedra CEIP Plurilingüe de Vedra 383 2.210 413 18,7% €1,08
Pontevedra Pontevedra CEIP A Xunqueira nº 1 341 4.100 369 9,0% €1,08
Coruña, A Ponteceso IES Eduardo Pondal 350 2.320 379 16,3% €1,08
Pontevedra Illa de Arousa, A CEIP Torre-Illa 313 2.350 340 14,5% €1,09
Ourense Ourense CEIP Plurilingüe Profesor Albino Núñez 231 5.128 251 4,9% €1,09
Coruña, A Boiro CEIP Praia Xardín 253 1.620 276 17,0% €1,09
Pontevedra Estrada, A IES Manuel García Barros 428 1.005 468 46,6% €1,09
Pontevedra Grove, O CEIP Valle Inclán 221 1.105 242 21,9% €1,10
Pontevedra Pontecesures CPI de Pontecesures 309 3.901 340 8,7% €1,10
Coruña, A Ames CEIP de Barouta 275 1.441 305 21,2% €1,11
Pontevedra Neves, As IES Pazo da Mercé 300 1.525 334 21,9% €1,11
Pontevedra Rosal, O CPI Manuel Suárez Marquier 402 3.520 448 12,7% €1,11
Ourense Ourense IES Julio Prieto Nespereira 242 795 270 34,0% €1,12
Pontevedra Meis CPI Mosteiro Meis 337 1.080 379 35,1% €1,12
Coruña, A Val do Dubra CPI de Bembibre 254 1.880 286 15,2% €1,13
Pontevedra Sanxenxo IES Sanxenxo 384 1.530 433 28,3% €1,13
Pontevedra Ponte Caldelas IES de Ponte Caldelas 318 2.850 359 12,6% €1,13
Lugo Vilalba CEIP Antonio Insua Bermúdez 340 9.050 388 4,3% €1,14
Lugo Lugo CEIP Sagrado Corazón 267 1.565 305 19,5% €1,14
Pontevedra Gondomar IES Plurilingüe Terra de Turonio 300 3.900 344 8,8% €1,15
Coruña, A Porto do Son IES de Porto do Son 407 1.262 468 37,1% €1,15
Coruña, A Coruña, A CEIP Sanjurjo de Carricarte 218 1.200 251 20,9% €1,15
Coruña, A Outes CEIP Plurilingüe de Outes 264 1.444 305 21,1% €1,16
Coruña, A Santiago de Compostela IES Antonio Fraguas Fraguas 654 3.400 756 22,2% €1,16
Ourense Ourense CEIP Curros Enríquez 217 1.050 251 23,9% €1,16
Pontevedra Redondela CEP Santa Marina 365 5.550 423 7,6% €1,16
Lugo Lugo CEIP Albeiros 381 800 442 55,3% €1,16
Lugo Burela IES Perdouro 403 1.960 468 23,9% €1,16
Coruña, A Padrón CEIP Rosalía de Castro 306 2.020 359 17,8% €1,17
Coruña, A Coruña, A CEIP de Prácticas 222 1.000 261 26,1% €1,18
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe O Pombal 338 4.122 398 9,7% €1,18
Coruña, A Coruña, A CEIP Raquel Camacho 367 1.511 433 28,7% €1,18
Pontevedra Cuntis CPI Aurelio Marcelino Rey García 367 2.690 433 16,1% €1,18
Lugo Viveiro CEP Lois Tobío 320 840 379 45,1% €1,18
Coruña, A Oroso CEIP Plurilingüe de Sigüeiro 373 1.885 442 23,4% €1,18
Coruña, A Ames EEI do Milladoiro 310 1.200 369 30,8% €1,19
Coruña, A Muros IES Plurilingüe Fontexería 309 800 369 46,1% €1,19
Coruña, A Teo CEIP da Ramallosa 370 1.500 442 29,5% €1,19
Pontevedra Lalín CEIP Manuel Rivero 226 650 270 41,5% €1,19
Coruña, A Boqueixón CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto 260 810 315 38,9% €1,21
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe Concepción Arenal 260 925 315 34,1% €1,21
Coruña, A Vimianzo IES Terra de Soneira 268 800 325 40,6% €1,21
Pontevedra Valga CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza 304 1.410 369 26,2% €1,21
Ourense Barco de Valdeorras, O IES Martaguisela 327 2.450 398 16,2% €1,22
Lugo Chantada IES Lama das Quendas 282 1.830 344 18,8% €1,22
Ourense Carballiño, O IES nº 1 do Carballiño 295 800 363 45,4% €1,23
Lugo Friol CPI Dr. López Suárez 198 1.700 245 14,4% €1,24
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe Manuel Murguía 225 1.090 280 25,7% €1,24
Coruña, A Ortigueira CEIP José María Lage 251 1.950 315 16,2% €1,25
Coruña, A Ferrol CEIP de Esteiro 279 1.850 354 19,1% €1,27
Lugo Mondoñedo CEIP Álvaro Cunqueiro Mora 185 2.050 236 11,5% €1,28
Lugo Vilalba IES Lois Peña Novo 210 382 270 70,7% €1,29
Coruña, A Mugardos IES de Mugardos 240 1.410 309 21,9% €1,29
Pontevedra Redondela IES Illa de San Simón 252 790 325 41,1% €1,29
Pontevedra Vigo CEIP Frian-Teis 345 1.050 446 42,5% €1,29
Lugo Lugo IES Xoan Montes 280 800 363 45,4% €1,30
Lugo Becerreá CEIP San Xoán 140 1.800 182 10,1% €1,30
Ourense Barco de Valdeorras, O CEIP Julio Gurriarán Canalejas 294 1.050 383 36,5% €1,30
Coruña, A Ordes IES Plurilingüe Maruxa Mallo 264 2.000 344 17,2% €1,30
Pontevedra Vilagarcía de Arousa IES Fermín Bouza Brey 570 2.585 745 28,8% €1,31
Pontevedra Pazos de Borbén CPI Curros Enríquez 244 2.000 319 16,0% €1,31
Pontevedra Rodeiro CPI Plurilingüe de Rodeiro 165 2.100 216 10,3% €1,31
Coruña, A Abegondo CEIP Plurilingüe San Marcos 317 2.000 417 20,9% €1,32
Pontevedra Soutomaior IES de Soutomaior 291 4.460 383 8,6% €1,32
Lugo Monterroso IES de Monterroso 212 2.550 280 11,0% €1,32
Coruña, A Ferrol IES Ricardo Carballo Calero 296 1.725 392 22,7% €1,32
Coruña, A Pontedeume IES Breamo 308 2.058 408 19,8% €1,32
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP A Escardia 200 1.550 265 17,1% €1,33
Coruña, A Coruña, A IES Plurilingüe de Elviña 281 700 373 53,3% €1,33
Pontevedra Meaño CEIP Coirón Dena 247 960 328 34,2% €1,33
Coruña, A Pobra do Caramiñal, A CEP Salustiano Rey Eiras 329 1.960 437 22,3% €1,33
Pontevedra Pontevedra CEIP San Martiño 203 800 270 33,8% €1,33
Coruña, A Rois CPI Plurilingüe dos Dices 293 2.050 392 19,1% €1,34
Pontevedra Vigo CEIP Sobreira Valadares 190 315 255 81,0% €1,34
Coruña, A Coristanco CPI Alcalde Xosé Pichel 318 4.400 427 9,7% €1,34
Coruña, A Coruña, A CEIP de Zalaeta 230 990 309 31,2% €1,34
Coruña, A Teo CEIP Plurilingüe Os Tilos 325 1.840 437 23,8% €1,34
Coruña, A Arteixo IES de Sabón 302 2.100 408 19,4% €1,35
Coruña, A Coruña, A IES Ramón Otero Pedrayo 330 1.445 446 30,9% €1,35
Pontevedra Portas CPI Domingo Fontán 306 3.450 417 12,1% €1,36
Ourense Viana do Bolo IES Carlos Casares 140 774 191 24,7% €1,36
Coruña, A Noia CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso 252 2.000 344 17,2% €1,37
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro 312 2.200 427 19,4% €1,37
Pontevedra Pontevedra CEIP Cabanas 272 840 373 44,4% €1,37
Lugo Rábade IES Río Miño 218 860 299 34,8% €1,37
Coruña, A Ribeira CEIP Plurilingüe de Palmeira 304 3.010 417 13,9% €1,37
Coruña, A Melide CEIP Martagona 163 700 226 32,3% €1,39
Pontevedra Poio CEIP Isidora Riestra 255 3.440 354 10,3% €1,39
Pontevedra Vigo CEIP A Paz 215 1.060 299 28,2% €1,39
Coruña, A Valdoviño CPI de Atios 529 8.325 739 8,9% €1,40
Coruña, A Ferrol CEIP de Ponzos 221 1.545 309 20,0% €1,40
Pontevedra Vigo CEIP Párroco Don Camilo 189 2.370 265 11,2% €1,40
Coruña, A Ferrol CEIP Recimil 220 1.070 309 28,9% €1,40
Ourense Pobra de Trives, A IES Xermán Ancochea Quevedo 150 800 211 26,4% €1,41
Ourense Viana do Bolo CEIP Bibei 115 550 162 29,5% €1,41
Pontevedra Ponte Caldelas CEIP Manuel Cordo Boullosa 247 2.950 348 11,8% €1,41
Coruña, A Oroso IES de Oroso 232 2.010 328 16,3% €1,41
Coruña, A Arzúa CEIP de Arzúa 239 1.800 338 18,8% €1,41
Pontevedra Sanxenxo CEIP Plurilingüe Cruceiro 239 875 338 38,6% €1,41
Ourense Verín IES Xesús Taboada Chivite 520 3.394 739 21,8% €1,42
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe Labaca 237 1.870 338 18,1% €1,43
Lugo Cospeito CPI Virxe do Monte 215 1.500 309 20,6% €1,44
Pontevedra Poio CEIP de Lourido 208 800 299 37,4% €1,44
Coruña, A Vimianzo CEIP Plurilingüe San Vicenzo 214 2.050 309 15,1% €1,44
Lugo Burela CEIP Vista Alegre 285 2.800 412 14,7% €1,45
Pontevedra Pontevedra CEIP Plurilingüe Froebel 257 1.485 373 25,1% €1,45
Pontevedra Vilanova de Arousa CEIP San Roque de Corón 195 1.270 284 22,4% €1,46
Lugo Castro de Rei CEIP Veleiro Docampo 232 1.665 338 20,3% €1,46
Coruña, A Cariño IES Cabo Ortegal 168 2.730 245 9,0% €1,46
Coruña, A Ribeira CEIP Plurilingüe de Frións 204 2.640 299 11,3% €1,47
Pontevedra Vigo CEIP A Doblada 193 1.864 284 15,2% €1,47
Coruña, A Ferrol CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte 180 800 265 33,1% €1,47
Coruña, A Sada CEIP Sada y sus Contornos 203 2.935 299 10,2% €1,47
Pontevedra Redondela CEIP de Reboreda 236 1.590 348 21,9% €1,47
Coruña, A Rianxo IES Félix Muriel 507 8.770 748 8,5% €1,48
Pontevedra Barro CEIP Amor Ruibal 302 1.400 446 31,9% €1,48
Pontevedra Guarda, A CEIP A Sangriña 208 1.500 309 20,6% €1,49
Pontevedra Mos CEIP Pena de Francia 240 1.780 357 20,1% €1,49
Lugo Valadouro, O CEIP Santa María do Valadouro 135 1.350 201 14,9% €1,49
Coruña, A Muros CEIP Ramón de Artaza y Malvárez 269 900 402 44,7% €1,49
Coruña, A Ferrol CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira 190 1.200 284 23,7% €1,49
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Arquitecto Casas Novoa 190 1.300 284 21,8% €1,49
Ourense Ourense CEIP Inmaculada 115 725 172 23,7% €1,50
Pontevedra Vigo CEIP Altamar 183 1.000 274 27,4% €1,50
Coruña, A Coruña, A CEIP Cidade Vella 206 700 309 44,1% €1,50
Coruña, A Curtis IES de Curtis 260 8.735 392 4,5% €1,51
Coruña, A Camariñas CEIP O Areal 180 2.290 274 12,0% €1,52
Lugo Monterroso CEIP de Monterroso 180 1.990 274 13,8% €1,52
Coruña, A Neda IES Fernando Esquío 228 4.080 348 8,5% €1,53
Pontevedra Meaño IES de Meaño 192 750 294 39,2% €1,53
Pontevedra Vigo CEIP de Chans-Bembrive 262 3.382 402 11,9% €1,53
Coruña, A Coruña, A CEIP Rosalía de Castro 220 980 338 34,5% €1,54
Coruña, A Coruña, A CEIP Curros Enríquez 255 4.600 392 8,5% €1,54
Coruña, A Ponteceso CEIP Eduardo Pondal 191 1.050 294 28,0% €1,54
Pontevedra Redondela EEI A Marisma 165 700 255 36,4% €1,55
Pontevedra Vigo CEIP Mestres Goldar 208 1.900 328 17,3% €1,58
Ourense Rúa, A CEIP Manuel Respino 192 2.150 303 14,1% €1,58
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe Javier Sensat 207 1.150 328 28,5% €1,58
Lugo Monforte de Lemos CEIP de Monforte 259 800 412 51,5% €1,59
Pontevedra Grove, O IES Plurilingüe As Bizocas 178 1.400 284 20,3% €1,60
Pontevedra Vigo CEIP de Coutada-Beade 178 1.350 284 21,0% €1,60
Coruña, A Arzúa IES de Arzúa 263 1.612 421 26,1% €1,60
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP de Vite I 211 2.150 338 15,7% €1,60
Coruña, A Melide CEIP de Melide nº 1 235 760 377 49,6% €1,60
Coruña, A Tordoia CPI Pecalama 170 510 274 53,7% €1,61
Pontevedra Tomiño CEIP de Sobrada 199 1.550 323 20,8% €1,62
Pontevedra Vigo CEIP Mosteiro-Bembrive 232 2.400 377 15,7% €1,63
Pontevedra Poio CEIP Plurilingüe de Chancelas 198 1.275 323 25,3% €1,63
Pontevedra Vigo CEIP Illas Cíes 198 730 323 44,2% €1,63
Ourense Verín CEIP Princesa de España 230 2.663 377 14,2% €1,64
Coruña, A Melide IES de Melide 453 5.530 743 13,4% €1,64
Coruña, A Melide CEIP Mestre Pastor Barral 166 1.735 274 15,8% €1,65
Pontevedra Nigrán CEIP de Mallón 154 1.800 255 14,2% €1,66
Coruña, A Ares CPI As Mirandas 436 1.600 727 45,4% €1,67
Pontevedra Estrada, A CEIP Pérez Viondi 432 2.120 727 34,3% €1,68
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe Ría de Vigo 224 2.000 377 18,9% €1,68
Pontevedra Pontevedra EEI Concepción Crespo Rivas 223 1.800 377 20,9% €1,69
Coruña, A Cabana de Bergantiños CPI As Revoltas 221 2.125 377 17,7% €1,71
Coruña, A Fene CEIP Plurilingüe de Centieiras 189 1.950 323 16,6% €1,71
Pontevedra Mos CEIP Mestre Valverde Mayo 220 930 377 40,5% €1,71
Pontevedra Neves, As CEIP Marquesa do Pazo da Mercé 199 800 342 42,8% €1,72
Pontevedra Porriño, O CEIP Plurilingüe de Atios 219 1.770 377 21,3% €1,72
Coruña, A Ferrol IES Ferrol Vello 202 1.180 348 29,5% €1,72
Coruña, A Touro CEIP Plurilingüe de Fonte Díaz 235 3.050 406 13,3% €1,73
Coruña, A Laracha, A CEIP Alfredo Brañas 175 1.110 303 27,3% €1,73
Lugo Meira CEIP Poeta Avelino Díaz 164 2.200 284 12,9% €1,73
Coruña, A Coruña, A CEIP Plurilingüe Anxo da Garda 258 1.750 450 25,7% €1,74
Coruña, A Padrón IES Camilo José Cela 227 2.370 396 16,7% €1,74
Lugo Cervo IES Marqués de Sargadelos 171 1.862 303 16,3% €1,77
Lugo Palas de Rei CEIP de Palas de Rei 140 1.900 249 13,1% €1,78
Coruña, A Ferrol IES Saturnino Montojo 414 1.970 737 37,4% €1,78
Pontevedra Tui CEIP de Randufe 170 2.120 303 14,3% €1,78
Pontevedra Grove, O CEIP Plurilingüe de Conmeniño 153 800 274 34,3% €1,79
Lugo Quiroga CEIP de Quiroga 150 1.040 269 25,9% €1,79
Pontevedra Gondomar CEIP Serra Vincios 168 1.930 303 15,7% €1,80
Lugo Chantada IES Val do Asma 203 4.440 367 8,3% €1,81
Coruña, A Narón CEIP Plurilingüe Virxe do Mar 219 1.800 396 22,0% €1,81
Pontevedra Pontevedra CEIP San Benito de Lérez 173 1.395 313 22,4% €1,81
Coruña, A Carballo CEIP Plurilingüe A Cristina 224 800 406 50,8% €1,81
Coruña, A Mugardos CEIP Unión Mugardesa 161 800 294 36,8% €1,83
Coruña, A Cambre CEIP Emilio González López 176 1.770 323 18,2% €1,84
Lugo Lugo CEIP Benigno Quiroga Ballesteros 141 1.410 259 18,4% €1,84
Pontevedra Vigo CEIP San Salvador de Teis 154 1.550 284 18,3% €1,84
Pontevedra Cangas IES Monte Carrasco 180 3.405 332 9,8% €1,84
Coruña, A Cambre CEIP Gonzalo Torrente Ballester 164 2.130 303 14,2% €1,85
Coruña, A Oroso CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés 235 896 435 48,5% €1,85
Pontevedra Bueu CEIP Plurilingüe A Pedra 394 2.590 731 28,2% €1,86
Pontevedra Vigo CEP Celso Emilio Ferreiro 229 6.600 425 6,4% €1,86
Coruña, A Laxe CPI Plurilingüe Cabo da Area 218 2.670 406 15,2% €1,86
Ourense Rúa, A IES Cosme López Rodríguez 199 1.010 371 36,7% €1,86
Pontevedra Gondomar CEP Xosé Neira Vilas 178 800 332 41,5% €1,87
Pontevedra Tomiño CEP Pedro Caselles Beltrán 202 3.850 377 9,8% €1,87
Lugo Foz CEIP O Cantel 183 800 342 42,8% €1,87
Coruña, A Curtis CEIP de Teixeiro 157 2.355 294 12,5% €1,87
Coruña, A Cambre IES David Buján 385 3.260 721 22,1% €1,87
Pontevedra Caldas de Reis IES Plurilingüe Aquis Celenis 385 1.690 721 42,7% €1,87
Coruña, A Camariñas CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto 151 750 284 37,9% €1,88
Pontevedra Nigrán CEIP Carlos Casares 205 1.467 386 26,3% €1,88
Coruña, A Muros IES As Insuas 127 1.700 240 14,1% €1,89
Pontevedra Cambados CEP Antonio Magariños Pastoriza 204 1.490 386 25,9% €1,89
Pontevedra Mos CEIP de Petelos 150 1.235 288 23,3% €1,92
Pontevedra Vila de Cruces CEIP Nosa Señora da Piedade 198 1.450 381 26,3% €1,92
Coruña, A Narón CRA de Narón 144 2.500 278 11,1% €1,93
Coruña, A Pontes de García Rodríguez, As CEIP Plurilingüe A Fraga 182 2.150 352 16,4% €1,93
Coruña, A Carral IES de Carral 224 3.155 435 13,8% €1,94
Pontevedra Vigo CEIP Virxe do Rocío 209 2.650 406 15,3% €1,94
Lugo Monforte de Lemos CEIP A Gándara 207 2.930 406 13,9% €1,96
Pontevedra Tui CEIP Plurilingüe nº 1 207 876 406 46,3% €1,96
Lugo Baralla CPI Luís Díaz Moreno 132 1.310 259 19,8% €1,96
Coruña, A Mazaricos CPI Plurilingüe da Picota 193 2.650 381 14,4% €1,97
Pontevedra Moaña CEIP Seara 215 700 425 60,7% €1,98
Pontevedra Marín CEIP da Laxe 131 1.880 259 13,8% €1,98
Ourense Castro Caldelas CPI Virxe dos Remedios 89 930 176 18,9% €1,98
Coruña, A Camariñas IES Plurilingüe Pedra da Aguia 178 1.100 352 32,0% €1,98
Coruña, A Boiro CEIP Santa María do Castro 153 3.100 303 9,8% €1,98
Lugo Quiroga IES de Quiroga 100 200 200 100,0% €2,00
Coruña, A Ribeira CEIP Heroínas de Sálvora 207 1.900 415 21,8% €2,00
Coruña, A Ordes CEIP de Mesón do Vento 105 650 211 32,5% €2,01
Coruña, A Baña, A CPI de San Vicente 174 2.625 352 13,4% €2,02
Pontevedra Pontevedra EEI Fina Casalderrey 118 1.735 240 13,8% €2,03
Coruña, A Mesía CPI de Xanceda 163 800 332 41,5% €2,04
Coruña, A Carballo CEIP de Nétoma-Razo 108 1.200 220 18,3% €2,04
Coruña, A Narón CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia 196 1.280 400 31,3% €2,04
Ourense Barco de Valdeorras, O CEIP Condesa de Fenosa 352 1.000 721 72,1% €2,05
Pontevedra Mos CEIP de Atín-Cela 200 1.380 410 29,7% €2,05
Lugo Lourenzá CEIP Juan Rey 126 1.460 259 17,7% €2,06
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEIP de Rubiáns 157 2.665 323 12,1% €2,06
Pontevedra Vigo CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 135 1.995 278 13,9% €2,06
Lugo Xove CEIP Pedro Caselles Rollán 185 2.955 381 12,9% €2,06
Coruña, A Narón CEIP de Piñeiros 188 1.250 390 31,2% €2,07
Lugo Castroverde CPI de Castroverde 173 2.825 361 12,8% €2,09
Pontevedra Bueu IES Illa de Ons 138 1.490 288 19,3% €2,09
Pontevedra Pontevedra CEIP Santo André de Xeve 159 1.985 332 16,7% €2,09
Pontevedra Marín CEP Sequelo 208 1.390 435 31,3% €2,09
Coruña, A Carballo CEIP de Gándara-Sofán 154 2.600 323 12,4% €2,10
Coruña, A Boiro CEIP de Escarabote 172 1.850 361 19,5% €2,10
Pontevedra Marín IES Mestre Landín 172 1.940 361 18,6% €2,10
Coruña, A Muros CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío 123 800 259 32,4% €2,11
Pontevedra Tomiño CEIP Pintor Antonio Fernández 150 2.000 317 15,9% €2,11
Pontevedra Cangas CEIP do Hío 156 1.020 332 32,5% €2,13
Lugo Cervo CEIP Península da Paz 140 800 298 37,3% €2,13
Pontevedra Porriño, O CEIP Plurilingüe da Ribeira 144 810 307 37,9% €2,13
Pontevedra Vigo CEIP Sárdoma-Moledo 160 1.000 342 34,2% €2,14
Pontevedra Guarda, A CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo 178 1.210 381 31,5% €2,14
Pontevedra Meaño CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas 148 1.170 317 27,1% €2,14
Pontevedra Sanxenxo CEIP Noalla-Telleiro 129 1.015 278 27,4% €2,16
Pontevedra Pontevedra CEIP de Ponte Sampaio 138 1.925 298 15,5% €2,16
Pontevedra Cambados CEIP Plurilingüe de Castrelo 162 2.120 352 16,6% €2,17
Lugo Outeiro de Rei EPAPU de Bonxe 165 2.630 361 13,7% €2,19
Pontevedra Moaña CEIP Plurilingüe de Tirán 165 1.350 361 26,7% €2,19
Pontevedra Cangas CEIP A Rúa 182 2.500 400 16,0% €2,20
Pontevedra Vigo CEIP Otero Pedrayo 155 2.000 342 17,1% €2,21
Coruña, A Outes IES Poeta Añón 139 2.130 307 14,4% €2,21
Pontevedra Gondomar CEIP Plurlingüe Souto-Donas 185 1.300 410 31,5% €2,22
Lugo Taboada CPI San Tomé do Carballo 143 850 317 37,3% €2,22
Coruña, A Santiago de Compostela CEIP Mestre Rodríguez Xixirei 154 1.125 342 30,4% €2,22
Lugo Foz CEIP Fondo Nois 146 490 327 66,7% €2,24
Pontevedra Cambados CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro 146 1.215 327 26,9% €2,24
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal 115 700 259 37,0% €2,25
Pontevedra Nigrán CPI Arquitecto Palacios 149 2.028 336 16,6% €2,26
Lugo Viveiro CEIP de Covas 189 2.260 429 19,0% €2,27
Pontevedra Pontevedra CEIP Parada-Campañó 176 500 400 80,0% €2,27
Coruña, A Cariño CEIP Manuel Fraga Iribarne 174 4.083 400 9,8% €2,30
Pontevedra Vigo CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral 153 735 352 47,9% €2,30
Coruña, A Boiro CEIP de Cespón 146 2.200 336 15,3% €2,30
Coruña, A Zas CPI de Zas 156 1.120 361 32,2% €2,31
Pontevedra Redondela CEIP de Cedeira 156 960 361 37,6% €2,31
Pontevedra Salceda de Caselas IES Pedras Rubias 312 5.070 725 14,3% €2,32
Coruña, A Dodro CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón 172 800 400 50,0% €2,33
Lugo Lugo CEIP As Gandaras 140 1.860 327 17,6% €2,34
Pontevedra Redondela CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda 175 960 410 42,7% €2,34
Lugo Lugo CEIP Manuel Mallo Mallo 139 2.160 327 15,1% €2,35
Pontevedra Cambados CEIP Corvillón 118 670 278 41,5% €2,36
Coruña, A Coruña, A CEIP José Cornide Saavedra 87 970 205 21,1% €2,36
Lugo Rábade CEIP Otero Pedrayo 130 1.560 307 19,7% €2,36
Coruña, A Pontedeume CEIP Plurilingüe de Andrade 126 3.850 298 7,7% €2,37
Coruña, A Zas CEIP Labarta Pose 152 800 361 45,1% €2,38
Coruña, A Muxía IES Ramón Caamaño 117 400 278 69,5% €2,38
Lugo Xove IES Illa de Sarón 164 540 390 72,2% €2,38
Lugo Viveiro EEI San Roque 125 3.780 298 7,9% €2,38
Pontevedra Gondomar CRA Antía Cal 104 650 249 38,3% €2,39
Coruña, A Porto do Son CEIP de Portosín 112 1.950 269 13,8% €2,40
Coruña, A Rois CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde 112 2.900 269 9,3% €2,40
Lugo Foz CEIP de Foz nº 1 166 800 400 50,0% €2,41
Pontevedra Pontevedra CEIP A Carballeira 103 950 249 26,2% €2,42
Pontevedra Vigo Escola Superior de Arte Dramática de Galicia 173 1.750 419 23,9% €2,42
Pontevedra Vilanova de Arousa CEIP de Viñagrande Deiro 173 3.073 419 13,6% €2,42
Pontevedra Vilanova de Arousa IES Faro das Lúas 162 1.342 400 29,8% €2,47
Coruña, A Rianxo CEIP Ana María Diéguez 132 2.931 327 11,2% €2,48
Lugo Mondoñedo IES San Rosendo 298 1.000 739 73,9% €2,48
Coruña, A Teo CRA de Teo 112 1.840 278 15,1% €2,48
Pontevedra Arbo CEIP Antonio Carpintero 131 1.342 327 24,4% €2,50
Lugo Viveiro CEIP Santa Rita 163 1.760 410 23,3% €2,52
Pontevedra Redondela CEIP Plurilingüe Porto Cabeiro 159 915 400 43,7% €2,52
Pontevedra Cotobade CEIP de Tenorio 141 2.180 355 16,3% €2,52
Coruña, A Frades CPI de Ponte Carreira 137 2.440 346 14,2% €2,53
Coruña, A Fene CEIP Plurilingüe O Ramo 144 2.000 365 18,3% €2,53
Pontevedra Ponteareas CEIP Santiago de Oliveira 121 2.177 307 14,1% €2,54
Pontevedra Estrada, A IES nº 1 157 487 400 82,1% €2,55
Coruña, A Cabanas CEIP Plurilingüe Eladia Mariño 153 2.500 390 15,6% €2,55
Coruña, A Abegondo IES de Viós 147 1.200 375 31,3% €2,55
Coruña, A Cerceda CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro 95 1.200 243 20,3% €2,56
Pontevedra Guarda, A CEIP Manuel Rodríguez Sinde 142 2.221 365 16,4% €2,57
Pontevedra Vilanova de Arousa CEIP de Sestelo-Baión 119 765 307 40,1% €2,58
Pontevedra Baiona CEIP Fontes-Baíña 126 1.430 327 22,9% €2,60
Pontevedra Ponte Caldelas CEIP Plurilingüe A Reigosa 110 1.151 288 25,0% €2,62
Pontevedra Moaña CEIP Plurilingüe Domaio 132 660 346 52,4% €2,62
Pontevedra Salvaterra de Miño CRA A Lagoa 78 1.185 205 17,3% €2,63
Coruña, A Pontes de García Rodríguez, As IES Plurilingüe Castro da Uz 152 3.585 400 11,2% €2,63
Lugo Viveiro CEIP Celeiro 155 800 410 51,3% €2,65
Lugo Guntín CPI Tino Grandío 145 2.800 384 13,7% €2,65
Coruña, A Ribeira CEIP de Olveira 134 1.080 355 32,9% €2,65
Lugo Meira IES Pedregal de Irimia 134 1.850 355 19,2% €2,65
Pontevedra Baiona CEIP Plurilingüe Belesar 130 1.225 346 28,2% €2,66
Pontevedra Bueu CEIP Plurilingüe Montemogos 133 1.733 355 20,5% €2,67
Ourense Ourense CEIP Manuel Luis Acuña 80 800 214 26,8% €2,68
Pontevedra Baiona CEP Sabarís 150 800 404 50,5% €2,69
Coruña, A Coristanco CEIP Canosa-Rus 152 2.300 410 17,8% €2,70
Ourense Gudiña, A CPI Laureano Prieto 79 1.055 214 20,3% €2,71
Coruña, A Fisterra CEIP Mar de Fóra 110 1.080 298 27,6% €2,71
Pontevedra Porriño, O CEIP da Cruz-Budiño 117 790 317 40,1% €2,71
Lugo Pontenova, A IES Enrique Muruais 102 1.470 278 18,9% €2,73
Coruña, A Boimorto CPI Armando Cotarelo Valledor 126 950 346 36,4% €2,75
Lugo Vilalba EEI de Vilalba 99 680 272 40,0% €2,75
Coruña, A Curtis CEIP de Curtis 108 3.850 298 7,7% €2,76
Pontevedra Oia CEIP Mestre Manuel García 155 2.025 429 21,2% €2,77
Pontevedra Forcarei IES Chano Piñeiro 138 3.541 384 10,8% €2,78
Pontevedra Ponteareas CEIP Feliciano Barrera 120 2.360 336 14,2% €2,80
Coruña, A Corcubión CEIP Praia de Quenxe 106 1.267 298 23,5% €2,81
Coruña, A Carballo CRA Ponte da Pedra 109 2.460 307 12,5% €2,82
Coruña, A Pontes de García Rodríguez, As CEIP Plurilingüe Santa María 143 1.792 404 22,5% €2,83
Pontevedra Tui CEIP Rebordáns 131 1.725 375 21,7% €2,86
Pontevedra Redondela CEIP Plurilingüe de Quintela 120 860 346 40,2% €2,88
Lugo Palas de Rei IES do Camiño 103 800 298 37,3% €2,89
Coruña, A Rianxo CRA de Rianxo 109 1.781 317 17,8% €2,91
Ourense Boborás CEIP Nosa Señora de Xuvencos 125 3.305 365 11,0% €2,92
Pontevedra Tomiño CRA Mestre Manuel Garcés 118 1.090 346 31,7% €2,93
Pontevedra Tomiño CEIP Barrantes 86 1.925 253 13,1% €2,94
Lugo Pontenova, A CEIP da Pontenova 72 500 214 42,8% €2,97
Pontevedra Silleda CEIP Ramón de Valenzuela 121 2.355 365 15,5% €3,02
Pontevedra Vigo CEIP Santa Mariña 117 1.405 355 25,3% €3,03
Coruña, A Neda CEIP San Isidro 103 930 317 34,1% €3,08
Lugo Lugo CEE Santa María 60 2.050 185 9,0% €3,08
Pontevedra Valga CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo 85 1.350 263 19,5% €3,09
Pontevedra Vigo CEIP Josefa Alonso de Alonso 124 715 384 53,7% €3,10
Coruña, A Ferrol IES de Catabois 97 1.950 301 15,4% €3,10
Pontevedra Bueu CEIP Plurilingüe da Torre Cela 105 840 327 38,9% €3,11
Lugo Fonsagrada, A CEIP Santa María 90 720 282 39,2% €3,13
Coruña, A Carnota IES Lamas de Castelo 86 950 272 28,6% €3,16
Coruña, A Malpica de Bergantiños IES Urbano Lugrís 112 10.180 355 3,5% €3,17
Ourense Bande IES Aquis Querquernis 112 850 355 41,8% €3,17
Pontevedra Vilagarcía de Arousa EEI Vagalume 111 720 355 49,3% €3,20
Pontevedra Grove, O CEIP As Bizocas 94 850 301 35,4% €3,20
Coruña, A Carnota CEIP de Carnota 108 1.620 346 21,4% €3,20
Pontevedra Tui CEIP de Pazos de Reis 108 2.340 346 14,8% €3,20
Pontevedra Caldas de Reis CEIP Plurilingüe San Clemente de César 132 1.260 423 33,6% €3,20
Lugo Pastoriza, A CEIP O Salvador 91 1.952 292 15,0% €3,21
Coruña, A Zas IES Maximino Romero de Lema 228 5.550 733 13,2% €3,21
Pontevedra Vigo CEIP Vicente Risco 93 2.015 301 14,9% €3,24
Pontevedra Lalín CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza 84 675 272 40,3% €3,24
Pontevedra Tui CEIP Plurilingüe de Guillarei 96 584 311 53,3% €3,24
Lugo Castro de Rei CEIP Ramón Falcón 87 800 282 35,3% €3,24
Pontevedra Vila de Cruces IES Marco do Camballón 218 4.140 714 17,2% €3,28
Pontevedra Rosal, O CRA María Zambrano 129 1.323 423 32,0% €3,28
Pontevedra Lalín CEIP Varela Buxán 80 670 263 39,3% €3,29
Pontevedra Covelo CEIP Antonio Blanco Rodríguez 105 1.800 346 19,2% €3,30
Ourense Barco de Valdeorras, O CEIP Ramón Otero Pedrayo 116 2.518 384 15,3% €3,31
Coruña, A Boqueixón CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas 109 1.700 365 21,5% €3,35
Pontevedra Cotobade IES de Cotobade 95 4.590 321 7,0% €3,38
Pontevedra Vigo CEIP Igrexa-Candeán 80 630 272 43,2% €3,40
Pontevedra Vilanova de Arousa CEIP Plurilingüe San Bartolomé 100 3.260 340 10,4% €3,40
Pontevedra Vilaboa CEP Plurilingüe de Riomaior 122 4.935 423 8,6% €3,47
Pontevedra Tomiño CEIP de Plurilingüe de Tebra 98 882 340 38,5% €3,47
Coruña, A Muxía CEIP Os Muíños 110 775 384 49,5% €3,49
Ourense Amoeiro CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo 64 3.346 224 6,7% €3,50
Ourense Monterrei CRA Monterrei 43 1.000 151 15,1% €3,51
Coruña, A Fisterra IES Fin do Camiño 72 1.630 253 15,5% €3,51
Coruña, A Neda CEIP de Maciñeira 96 1.280 340 26,6% €3,54
Pontevedra Vigo CEIP Valle Inclán 74 925 263 28,4% €3,55
Lugo Lugo CEIP A Ponte 207 1.777 743 41,8% €3,59
Lugo Antas de Ulla CEIP de Antas de Ulla 73 4.030 263 6,5% €3,60
Pontevedra Fornelos de Montes CEIP Doutor Suárez 73 1.200 263 21,9% €3,60
Coruña, A Boiro CEIP Plurilingüe de Abanqueiro 94 1.460 340 23,3% €3,62
Coruña, A Coruña, A CEE María Mariño 75 1.490 272 18,3% €3,63
Pontevedra Cotobade CEIP Plurilingüe de Carballedo 75 950 272 28,6% €3,63
Coruña, A Pobra do Caramiñal, A CEP Pilar Maestú Sierra 96 2.300 350 15,2% €3,65
Pontevedra Forcarei CEIP Nosa Señora das Dores 93 930 340 36,6% €3,66
Lugo Barreiros CEIP San Miguel de Reinante 104 800 384 48,0% €3,69
Pontevedra Sanxenxo CEIP Plurilingüe Nantes 111 3.244 413 12,7% €3,72
Coruña, A Pobra do Caramiñal, A EEI Fernández Varela 73 2.100 272 13,0% €3,73
Pontevedra Redondela CEIP Plurilingüe Igrexa-Chapela 86 1.826 321 17,6% €3,73
Pontevedra Vilaboa CRA Vilaboa Consuelo González Martínez 86 2.160 321 14,9% €3,73
Pontevedra Moaña CEIP Abelendo 91 1.675 340 20,3% €3,74
Coruña, A Bergondo CRA de Bergondo 80 875 301 34,4% €3,76
Lugo Guitiriz IES Poeta Díaz Castro 185 8.240 698 8,5% €3,77
Lugo Becerreá IES de Becerreá 112 2.465 423 17,2% €3,78
Pontevedra Lalín CEIP Xoaquín Loriga 111 1.400 423 30,2% €3,81
Coruña, A Santa Comba CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña 71 400 272 68,0% €3,83
Pontevedra Salvaterra de Miño CEIP de Leirado 104 2.095 404 19,3% €3,88
Pontevedra Moaña CEIP de Quintela 183 2.150 718 33,4% €3,92
Coruña, A Rianxo CEP Xosé María Brea Segade 91 950 359 37,8% €3,95
Pontevedra Vigo CEP Plurilingüe Santa Tegra 104 1.000 413 41,3% €3,97
Coruña, A Dumbría CEIP Santa Eulalia de Dumbría 66 800 263 32,9% €3,98
Ourense Rubiá CEIP Virxe do Camiño 42 800 170 21,3% €4,05
Pontevedra Vigo EEI Monte da Guía 67 660 272 41,2% €4,06
Coruña, A Oza-Cesuras CEIP Plurilingüe Bragade 62 1.000 253 25,3% €4,08
Coruña, A Coristanco CEIP Bormoio-Agualada 85 3.140 350 11,1% €4,12
Lugo Fonsagrada, A IES Fontem Albei 85 2.620 350 13,4% €4,12
Pontevedra Moaña CEIP A Guía 92 1.810 379 20,9% €4,12
Pontevedra Tui CEP de Caldelas 80 620 330 53,2% €4,13
Pontevedra Vigo CEE Saladino Cortizo 99 1.825 417 22,8% €4,21
Pontevedra Nigrán CEIP da Cruz 91 800 388 48,5% €4,26
Coruña, A Mugardos CEIP Santiago Apóstolo 75 3.550 321 9,0% €4,28
Pontevedra Barro IES de Barro 93 800 408 51,0% €4,39
Coruña, A Cerdido CEIP da Barqueira 41 800 180 22,5% €4,39
Pontevedra Sanxenxo CEIP Magaláns-Dorrón 84 660 369 55,9% €4,39
Pontevedra Vigo CEIP Eduardo Pondal 73 400 321 80,3% €4,40
Pontevedra Lama, A CEIP A Lama 88 800 388 48,5% €4,41
Lugo Begonte CEIP Virxe do Corpiño 53 1.850 234 12,6% €4,42
Coruña, A Porto do Son CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra 63 670 282 42,1% €4,48
Coruña, A Brión EEI dos Ánxeles 67 2.360 301 12,8% €4,49
Ourense Ourense CEIP Manuel Sueiro 67 4.150 301 7,3% €4,49
Lugo Vilalba CEIP Terra Cha 52 1.705 234 13,7% €4,50
Coruña, A Somozas, As CEIP O Marbán 56 1.230 253 20,6% €4,52
Ourense San Cristovo de Cea CPI Virxe da Saleta 153 2.300 698 30,3% €4,56
Pontevedra Vigo CEIP O Sello 83 830 379 45,7% €4,57
Pontevedra Agolada CEIP de Agolada 70 1.429 321 22,5% €4,59
Coruña, A Val do Dubra CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera 63 1.015 292 28,8% €4,63
Coruña, A Vimianzo CEIP Baíñas 67 800 311 38,9% €4,64
Lugo Pastoriza, A IES Fonmiñá 55 1.490 263 17,7% €4,78
Pontevedra Marín CEIP de Seixo 144 2.000 692 34,6% €4,81
Coruña, A Santiago de Compostela CEE Manuel López Navalón 78 2.000 379 19,0% €4,86
Pontevedra Tui CRA Mestra Clara Torres 73 1.350 359 26,6% €4,92
Lugo Guitiriz CEIP Santo Estevo de Parga 46 2.800 228 8,1% €4,96
Coruña, A Ferrol CEIP de Pazos 51 850 253 29,8% €4,96
Coruña, A Capela, A CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro 66 1.465 330 22,5% €5,00
Lugo Vicedo, O CEIP do Vicedo 66 1.680 330 19,6% €5,00
Pontevedra Meis CRA de Meis 60 1.200 301 25,1% €5,02
Ourense Riós CEIP Vendas da Barreira 30 500 151 30,2% €5,03
Coruña, A Laracha, A CEIP de Caión 54 1.795 272 15,2% €5,04
Pontevedra Salvaterra de Miño CEP Carlos Casares 80 2.000 408 20,4% €5,10
Coruña, A Mazaricos CEIP Víctor Sáenz 53 1.610 272 16,9% €5,13
Ourense Laza CEIP O Castiñeiro 35 300 180 60,0% €5,14
Coruña, A Vedra CEIP Ortigueira 69 800 359 44,9% €5,20
Coruña, A Muxía CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya 54 1.500 282 18,8% €5,22
Lugo Páramo, O CEIP do Páramo 43 500 228 45,6% €5,30
Lugo Carballedo CEIP Xosé Luís Taboada 50 3.774 267 7,1% €5,34
Coruña, A Monfero CPI Plurilingüe Virxe da Cela 133 800 712 89,0% €5,35
Coruña, A Carballo CEIP Xesús San Luis Romero 131 1.200 702 58,5% €5,36
Coruña, A Santiso CEIP de Arcediago 39 380 209 55,0% €5,36
Coruña, A Muros CEIP Plurilingüe de Louro 46 1.570 247 15,7% €5,37
Pontevedra Estrada, A CEIP Cabada Vázquez 74 3.445 398 11,6% €5,38
Lugo Xermade CEIP Xermade 63 1.150 340 29,6% €5,40
Pontevedra Ribadumia CRA De Ribadumia 59 806 321 39,8% €5,44
Ourense Cortegada CEIP Otero Novas 22 535 122 22,8% €5,55
Coruña, A Sobrado CEIP Plurilingüe Virxe do Portal 48 600 267 44,5% €5,56
Pontevedra Campo Lameiro CEIP Pedro Antonio Cerviño 69 2.400 388 16,2% €5,62
Lugo Sarria CEIP Antonio Fernández López 67 1.590 379 23,8% €5,66
Pontevedra Meis CEIP Armenteira 48 850 276 32,5% €5,75
Pontevedra Vila de Cruces CEIP de Cerdeiriñas 54 1.320 311 23,6% €5,76
Coruña, A Moeche CEIP de San Ramón 57 800 330 41,3% €5,79
Coruña, A Dodro CRA de Dodro 44 1.833 257 14,0% €5,84
Ourense San Amaro CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira 44 775 257 33,2% €5,84
Lugo Cervo CEIP de Cervo 125 3.500 731 20,9% €5,85
Coruña, A Porto do Son CEIP de Campanario 50 500 296 59,2% €5,92
Pontevedra Marín EEI O Grupo 60 540 359 66,5% €5,98
Coruña, A Ferrol CEIP Plurilingüe A Laxe 55 695 330 47,5% €6,00
Coruña, A Coristanco CRA Novo Mencer 41 800 247 30,9% €6,02
Coruña, A Coruña, A CEE Nosa Señora do Rosario 60 844 369 43,7% €6,15
Coruña, A Ferrol CEE Terra de Ferrol 61 1.110 379 34,1% €6,21
Lugo Cospeito CEIP de Muimenta 49 1.040 305 29,3% €6,22
Coruña, A Mazaricos CEIP Plurilingüe de Pino de Val 33 980 209 21,3% €6,33
Pontevedra Estrada, A CEIP do Foxo 108 4.100 692 16,9% €6,41
Pontevedra Estrada, A CEIP Plurilingüe de Oca 66 1.495 427 28,6% €6,47
Pontevedra Valga CRA de Valga 55 1.270 359 28,3% €6,53
Pontevedra Marín EEI Nosa Señora do Carme 48 800 325 40,6% €6,77
Pontevedra Vigo EEI Monte do Alba 54 1.744 369 21,2% €6,83
Lugo Pastoriza, A CEIP de Bretoña 29 300 199 66,3% €6,86
Pontevedra Cerdedo CEIP San Xoán Bautista 48 3.393 334 9,8% €6,96
Pontevedra Vigo CEIP Paraixal 48 694 334 48,1% €6,96
Pontevedra Baiona EEI O Areal 53 450 369 82,0% €6,96
Ourense Cartelle CEIP San Marcos 30 660 209 31,7% €6,97
Coruña, A Muxía CEIP Virxe da Barca 45 2.520 315 12,5% €7,00
Pontevedra Cangas CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán 101 4.535 721 15,9% €7,14
Coruña, A Carnota CEIP do Pindo 36 1.175 257 21,9% €7,14
Lugo Folgoso do Courel CPI Poeta Uxío Novoneyra 25 870 180 20,7% €7,20
Coruña, A Santiago de Compostela CEE A Barcia 45 2.140 334 15,6% €7,42
Pontevedra Crecente CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro 53 1.400 398 28,4% €7,51
Ourense Bande CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas 43 800 325 40,6% €7,56
Coruña, A Valdoviño CRA de Valdoviño 30 500 228 45,6% €7,60
Pontevedra Forcarei CEIP Soutelo de Montes 45 840 344 41,0% €7,64
Pontevedra Nigrán EEI As Dunas 31 300 238 79,3% €7,68
Lugo Riotorto CEIP de Riotorto 43 690 334 48,4% €7,77
Pontevedra Cambados EEI da Pastora 88 1.524 687 45,1% €7,81
Coruña, A Vilasantar CEIP de Présaras 38 300 300 100,0% €7,89
Coruña, A Fene CEIP Plurilingüe Os Casais 43 800 344 43,0% €8,00
Coruña, A Oroso CRA de Oroso 49 800 392 49,0% €8,00
Ourense Ribadavia CRA Amencer 38 375 305 81,3% €8,03
Coruña, A Santa Comba CRA de Santa Comba 32 450 267 59,3% €8,34
Ourense Ourense CEE Miño 33 500 276 55,2% €8,36
Lugo Cervantes CPI de Cervantes 38 2.275 325 14,3% €8,55
Lugo Pobra do Brollón, A CEIP Pobra do Brollón 39 1.100 334 30,4% €8,56
Lugo Alfoz CEIP Castro de Ouro 41 860 354 41,2% €8,63
Ourense Vilamartín de Valdeorras CEIP Xosé Manuel Folla Respino 27 800 238 29,8% €8,81
Lugo Monforte de Lemos CEE Infanta Elena 34 2.950 300 10,2% €8,82
Lugo Navia de Suarna CPI de Navia de Suarna 34 970 300 30,9% €8,82
Pontevedra Caldas de Reis CRA de Caldas de Reis 41 760 363 47,8% €8,85
Coruña, A Ribeira CEIP Plurilingüe de Artes 42 1.830 373 20,4% €8,88
Pontevedra Marín CEIP de Ardán 46 1.745 412 23,6% €8,96
Lugo Trabada CEIP Celso Currás 33 300 300 100,0% €9,09
Pontevedra Vilagarcía de Arousa CEE de Vilagarcía de Arousa 33 720 300 41,7% €9,09
Pontevedra Vigo CEIP de Fonte Escura 43 2.890 402 13,9% €9,35
Lugo Pedrafita do Cebreiro CPI Uxío Novoneira 28 300 267 89,0% €9,54
Pontevedra Moaña EEI de Verducedo 36 1.475 344 23,3% €9,56
Lugo Nogais, As CEIP das Nogais 18 400 175 43,8% €9,72
Lugo Ribas de Sil CEIP San Clodio 36 575 354 61,6% €9,83
Ourense Cenlle CEIP Carmen García Carrasco 22 300 218 72,7% €9,91
Coruña, A Arteixo EEI de Barrionovo 39 3.000 392 13,1% €10,05
Pontevedra Vilagarcía de Arousa EEI de Aralde-Sobrán 15 300 175 58,3% €11,67
Pontevedra Nigrán CEE de Panxón 20 450 238 52,9% €11,90
Lugo Incio, O CEIP Ricardo Gasset 22 1.320 276 20,9% €12,55
Coruña, A Miño CEIP de Bemantes 12 175 175 100,0% €14,58
Coruña, A Santiago de Compostela CEE O Pedroso 12 550 175 31,8% €14,58
Ourense Bolo, O CEIP O Bolo 20 300 300 100,0% €15,00
Ourense Punxín CEIP de Punxín 10 1.250 175 14,0% €17,50
Coruña, A Laxe EEI de Trabah 9 970 175 18,0% €19,44
Ourense Taboadela hEEI de Taboadela 9 200 175 87,5% €19,44
Ourense Castrelo do Val CEIP Castrelo do Val 8 1.000 160 16,0% €20,00
Ourense Pereiro de Aguiar, O EPAPU de Pereiro de Aguiar 6 500 122 24,4% €20,33h

Volver